“Nedelja muzeja” u Bačkoj Topoli počinje izložbom “Tranzit”

Institucija-i-lokacija-Muzej-opstine-Backa-Topola
BAČKA TOPOLA – Manifestacija “Muzeji za 10”, ove godine će, osmi put, tokom sedam dana, od 14. do 20. maja, u više od 56 gradova i mesta širom Srbije, sa 122 učesnika, na 170 lokacija, ponuditi besplatne izložbe, predavanja, projekcije filmova, predstave i performanse, promocije knjiga, koncerte, interaktivne radionice za decu i odrasle.

Muzej Opštine Bačka Topola takođe učestvuje u ovoj manifestaciji. Za otvaranje “Nedelje muzeja” u subotu, 14. maj spremili su izložbu “Tranzit”. Izložba likovnih umetnika Stefana Preradovića, Miodraga Belančića i Sabolča Vaša eksperiment je fuzionisanja koja se odvija u hibridnom prostoru, u kom se mešaju različite ars poetike tri likovna umetnika, ističući zajedničke presečne tačke i razlike među njima. Naglašava se koncept jukstapozicije, prema kojem u našem svetu postoje različiti paralelni sistemi u neposrednoj blizini jedan drugog, koji međusobno deluju direktno ili indirektno. Na taj način se fuzioniraju organska i neorganska jedinjenja, čovek kao biće koje sebe postavlja iznad njih i industrijski svet mašina.

Sve to dovodi do proučavanja koncepata kao što su ekokriza, „intersekcionalnost između ekologije i estetike”, postantropocen, itd. Izložba pokušava da rasvetli činjenicu da prakse savremene umetnosti nisu u potpunosti osmišljene da daju odgovor na ove složene fenomene, ali mogu da otvore diskusiju. Ova vrsta otvorenosti može pomoći u stvaranju boljeg odnosa između umetničkih radova i posmatrača.Izložba traži i spaja presečne tačke i razlike među ars poetikama tri likovna umetnika. Njen stub je koncept koegzistencije, prema kojem različiti paralelni sistemi koji postoje u našem svetu direktno ili indirektno međusobno deluju. Na taj način se spajaju svet organskih formi i industrijski svet mašina, veštačka inteligencija i čovek kao biće koje sebe postavlja u dominantnu poziciju. Sve ovo vodi proučavanju pojmova kao što su posthumanizam, eko-kriza, „raskršće ekologije i estetike” itd. Izložba nastoji da rasvetli praksu savremene umetnosti koja nije u potpunosti usmerena ka davanju odgovora na ove složene fenomene, ali može da otvori diskusiju. Ova vrsta otvorenosti može pomoći da se stvori bolji odnos između čoveka i životne sredine, umetničkih radova i posmatrača. Izložba se otvara u subotu 14. maja u 20 časova.

Preuzmite našu Android aplikaciju sa Google Play Store.

Tagovi:

Pročitajte još: