Naučna konferencija “Anti-mikrobna rezistencija u veterinarskoj medicini” u Novom Sadu

NOVI SAD – Usled neracionalne upotrebe antibiotika, Republika Srbija se ubraja u zemlje sa visokom stopom rezistencije kako u humanoj, tako i u veterinarskoj medicini.

Podaci Nacionalne referentne laboratorije za veterinarsku medicine pokazuju veliku otpornost životinja na antibiotike koji se korise u lečenju, moglo se čuti na međunarodnoj naučnoj konferenciji “Anti-mikrobna rezistencija u veterinarskoj medicini” koja se održava u Novom Sadu.

Takođe rezultati nacionalne referentne laboratorije za veterinarsku medicine pokazuju da postoji i ozbiljan problem rezistencije prema antibioticima koji se koriste i u humanoj medicine. Na konferenciji se raspravljalo o tome kako smanjiti neracionalnu upotrebu antibiotika

“Potrebno je napraviti vodiče za veterinare kako pravilno upotrebaljavati antibiotike u lečenju životinja, i što više koristiti biosigurnosne mere na farmama” naglasila je prof. dr Zorana Kovačević, Poljoprivredni fakultet Novi Sad.

Podizanje svesti o racionalnoj upotrebi antibiotika u humanoj i veterinarskoj medicini predstavlja jedan od najboljih načina borbe protiv antimikrobne rezistencije, kažu stručnjaci i dodaju da će za 30 godina životinje biti otporne na antibiotike a da će samim tim i ljudi biti ugroženi.

“Moguće je smanjiti upotrebu antibiotika ali to podrazumeva zdrav odgoj kao i korišćenje preventivnih mera”,rekao je prof. dr Ivan Stančić, Poljoprivredni fakultet Novi Sad.

Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, najmanje 700.000 ljudi godišnje umre usled posledica antimikrobne rezistencije. Nadzor rezistencije na antibiotike još uvek nije uveden u Srbiji još uvek nije uveden nadzor rezistencije na antibiotke kao što je to uvedeno u Evropskoj uniji.

Pročitajte još:

Preuzmite našu Android aplikaciju sa Google Play Store.

Tagovi:

Pročitajte još: