logo transparend vojvodina uzivo

Kivi je prava riznica zdravlja

Odli­čan je izvor ka­li­ju­ma, vla­ka­na, vi­ta­mi­na A i E, zbog če­ga ima mno­štvo zdra­v­stve­nih pred­nos­ti.

Mno­gi ljudi ne zna­ju da je ki­vi jed­na od na­j­zdra­vi­jih na­mi­r­ni­ca. Pre­pun je an­tio­k­si­da­na­sa i sa­dr­ži vi­še vi­ta­mi­na C ne­go po­mo­ran­dže i dru­gi ci­tru­si.

Odli­čan je izvor ka­li­ju­ma, vla­ka­na, vi­ta­mi­na A i E, zbog če­ga ima mno­štvo zdra­v­stve­nih pred­nos­ti. Činjenica je da prema količini prirodnih vlakana kivi iza sebe ostavlja jabuku, a u kategoriji voća bogatog kalijumom kivi prestiže čak i bananu.

Konzumiranjem samo dva kivija na dan u toku njegove sezone, čuvate svoje zdravlje jer on pomaže u očuvanju zdravlja srca i krvnih sudova, a ostale zdravstevene prednosti kivija pročitajte u nastavku teksta:

1. Re­gu­li­še kr­v­ni pritisak

Ki­vi je bo­gat izvor ele­k­tro­li­ta ka­li­ju­ma, ko­ji igra va­žnu ulo­gu u odr­ža­va­nju do­vo­lj­ne ko­li­či­ne te­č­nos­ti u te­lu. Takođe, reguliše rad srca i krvni pritisak i su­pro­t­sta­vlja se ne­ga­ti­v­nim uči­n­ci­ma na­tri­juma.

 

2. Sni­ža­va holesterol

Vla­k­na u ki­vi­ju mo­gu sma­nji­ti ni­vo lo­šeg ho­le­ste­ro­la. Ka­ko sma­nju­je ni­vo ho­le­ste­ro­la, ta­ko sma­nju­je i ri­zik od nastan­ka sr­ča­nih bo­le­sti i sr­ča­nog uda­ra. Pra­vi­lan unos ka­li­ju­ma je klju­čan za zdra­vo sr­ce, a ki­vi je je­dan od najboljih izvo­ra.

 

3. Jača imunitet

Velika količina folne kiseline, pored vitamina C, jača odbrambeni sistem organizma. Povećavaju stvaranje belih i crvenih krvnih zrnaca, takođe i antitela, koja nas štite od virusnih oboljenja.

 

4. Pomaže kod zatvora

Kivi sadrži dosta vlakana koja sprečavaju nastanak zatvora, te se preporučuje kao namirnica za zdrav doručak. Može se kombinovati sa drugim voćem, jogurtom, kefirom, muslijem i sl.

 

5. Jača kosti

Minerali koji su prisutni u kiviju, na primet magnezijum i kalijum, jačaju kosti, zube i nokte. Ovi minerali pomažu kod zarastanja kostiju usled preloma, a takođe poboljšavaju funkcionisanje nervnog i mišićnog sistema.

 

6. Ublažava nervozu i uznemirenost

Takođe, idealan je i u borbi protiv stresa. Kivi sadrži vlakna koja sprečavaju nastanak zatvora i veoma je dobar za varenje, prevenira gastritis i pomaže kod gasova.

Preuzmite našu Android aplikaciju sa Google Play Store.

Tagovi:

Pročitajte još:

Претрага
Close this search box.