Kako danas izgledaju železničke stanice na pruzi između Novog Sada i Beograda? (FOTO, VIDEO)

U okviru izgradnje pruge za velike brzine na deonici Beograd-Novi Sad, predviđena je i rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih železničkih stanica na ovom delu nove međunarodne brze pruge Beograd-Budimpešta.

Takođe obuhvaćena je i rekonstrukcija staničnih koloseka, zatim obnova postojećih i izgradnja novih perona, ugradnja opreme za informisanje i usmeravanje kretanja putnika, kao i video nadzor.

Portal Gradske info iz Novog Sada obišao je sve novosagrađene stanice uz put brze pruge Beograd – Novi Sad.

Železnička stanica u Novom Sadu

Železnička stanica u Novom Sadu nije obnavljana niti renovirana od 1964. godine od svoje izgradnje, a sada je u toku njena prva rekonstrukcija. Jedan od nekadašnjih simbola Novog Sada potpuno je propao zbog godina neulaganja i lošeg održavanja, ali ovom rekonstrukcijom dobiće novi izgled i stari sjaj.

Foto: Vojvodina uživo

Železnička stanica u Petrovaradinu

Ova železnička stanica izgrađena je krajem 19. veka, svoju namenu je izgubila 1961. godine kada je prekinut železnički saobraćaj kroz Petrovaradin. U ovu železničku stanicu nije ulagano više od 60 godina.

Projektom sanacije stanične zgrade predviđena je adaptacija prostora, kako bi u skladu sa novim tehnološkim zahtevima bio prilagođen planiranoj nameni i smeštaju dodatnih sadržaja.

Biće zamenjeni i sanirani podovi, zidovi, plafoni, unutrašnja i fasadna stolarija, urađeni novi signalno-sigurnosni i telegrafsko-telefonski uređaji, uređen i ozelenjen stanični parter i zelene površine.

Foto: Gradske info

Železnička stanica u Sremskim Karlovcima

U Sremskim Karlovcima projektom je predviđena nova stanična prizemna zgrada, koja je novoizgrađenim pothodnikom povezana sa peronima.

Projektom je predviđena izgradnja prostorije za šefa stanice i otpravnika vozova, hol, čekaonica, hodnik, blagajna, vetrobrani ka staničnom platou i peronu, toaleti za putnike i zaposlene, čajna kuhinja, tehnička i pomoćna prostorija.

Foto: Gradske info

Železnička stanica u Karlovačkim Vinogradima

U železničkoj stanici Karlovački Vinogradi projektom je predviđena rekonstrukcija postojećeg staničnog objekta, uključujući i adaptaciju dela staničnih prostorija za signalno-sigurnosne i telekomandne uređaje, a obuhvata promenu opreme, postrojenja, uređaja i instalacija.

Ove promene biće prilagođene novoizgrađenoj pruzi za brzine do 200 kilometara na sat.

Predviđena je i prenamena nekih staničnih prostorija, promena organizacije prostora, uvođenje posebnih mašinskih i elektro instalacija, ugradnja termoizolacione fasade i promena celokupne stolarije i bravarije, kako bi se omogućili traženi uslovi za funkcionisanje nove opreme u objektu.

Železnička stanica u Beškoj

Između postojećih stanica Beška i Čortanovci, u okviru projekta pruge za velike brzine biće izgrađena potpuno nova železnička stanica u Beškoj.

Pristup novoj železničkoj stanici u Beškoj biće omogućen preko nove saobraćajnice, koja povezuje novi stanični objekat u ovom mestu i put Beška – Čortanovci.

Ovaj pristupni put ka budućoj novoj stanici Beška već je završen.

Železnička stanica u Inđiji

Železnička stanica u Inđiji izgrađena je davne 1883. godine, više decenija unazad nije renovirana niti je u nju ulagano. Stanica Inđija imaće podrum, prizemlje, jedan sprat i potkorovlje.

Projektom sanacije stanične zgrade predviđena je adaptacija objekta u skladu sa funkcionalnim i tehnološkim zahtevima, pre svega kada je reč o planiranoj nameni i dodatnim sadržajima.

Prizemlje je predviđeno za kompletnu sanaciju i adaptaciju. Predviđeni su radovi na zameni kompletne fasadne stolarije, izrada kontaktne termoizolujuće fasade, novo betonsko stepenište, izrada šahtova za ventilaciju podruma, izrada novih nadstrešica, izrada novih siganlno-sigurnosnih i telegrafsko-telefonskih uređaja, uređenje partera i zelenih površina, ozelenjavanje.

Foto: Gradske info

Železničke stanice u Staroj i Novoj Pazovi

Rekonstrukcija postojećih staničnih zgrada predviđena je i u stanicama Nova Pazova i Stara Pazova. Adaptacija ove dve stanice je gotova i dobija potpuno novi izgled.

Železnička stanica u Batajnici

Železnička stanica u Batajnici pre rekonstrukcije bila je u najlošijem stanju na deonici pruge Beograd Centar – Stara Pazova.

U stanici Batajnica predviđena je izgradnja nove stanične zgrade na mestu postojeće, a projektom je predviđeno i parterno uređenje prostora oko novog staničnog objekta.

Foto: Gradske info

Nova stajališta u Altini i Kamendinu

U okviru izgradnje pruge za velike brzine biće izgrađena dva potpuno nova stajališta, koja do sada nisu postojala: Altina i Kamendin. Projektom je u oba ova stajališta predviđena izgradnja perona za putnike i novog pešačkog pothodnika.

Foto: Gradske info

 

 

Železnička stanica u Zemun Polju

U stanici Zemun Polje rekonstruisana su prva dva stanična koloseka, a izgrađena su i dva perona od po 110 metara, a duž čitave trase ugrađen je i veći broj skretnica na betonskim pragovima sa elastičnim kolosečnim priborom.

Železnička stanica u Zemunu

U stanici Zemun predviđena je izgradnja nove stanične zgrade, sa leve strane pruge. Projektom je predviđeno i parterno uređenje staničnog prostora.

Stajalište na Tošinom bunaru

Stajalište Tošin bunar projektom izgradnje pruge za velike brzine izmešta se na novu lokaciju, a projektom je predviđena i izgradnja novog pešačkog pothodnika.

Foto: Gradske info

Železnička stanica na Novom Beogradu

Izgradnja nove stanične zgrade na Novom Beogradu nije predviđena ovim projektom i gradiće se po posebnom projektu, u okviru izgradnje nove autobuske stanice na Novom Beogradu.

Do izgradnje nove stanične zgrade u stanici Novi Beograd, koja će biti predmet posebnog projekta, planirano je korišćenje postojećeg objekta.

Preuzmite našu Android aplikaciju sa Google Play Store.

Tagovi:

Pročitajte još: