Kako će Temerinski put postati moderan i poslovno funkcionalan ulaz u Novi Sad?

NOVI SAD – Temerinski put decenijama unazad predstavlja prepoznatljiv ulazni pravac u Novi Sad. Novim planom regulacije ovaj prostor ima potencijal da preraste u moderan i funkcionalan poslovni potez duž ulaznog pravca u grad.
Foto: PrtSc/JP Urbanizam

Površina od 29,56 hektara na kojoj su predviđeni radovi predstavlja deo Temerinskog puta, severno od Ulice Paje Radosavljevića u Novom Sadu, pa sve do koridora Državnog puta A1, koji vodi ka graničnom prelazu „Horgoš“.

Prostor se po planiranim namenama, ali i po karakteru i stepenu realizacije, može podeliti na dve prostorne celine, jednu zapadno (Klisa i Sentandrejski put) , a drugu istočno (Mali Beograd – Veliki Rit) od Temerinskog puta.

Dok je prostor zapadno od Temerinskog puta skoro u celosti realizovan. U zoni istočno od Temerinskog puta planirani su kompleksi za: porodično stanovanje (delimično realizovano južno od Ulice Vase Ostojića), stanovanje sa poslovanjem (severno od Ulice Vase Ostojića), poslovanje na ulaznim pravcima (duž Temerinskog puta), planirana je i srednja škola kao i predškolska ustanova (uz Dečansku ulicu).

Planom obuhvaćen prostor u velikoj meri predstavlja završenu prostornu celinu. S obzirom na to, u najvećem delu obuhvaćenog područja zadržaće se prethodno planirane namene i kapaciteti.

Foto: PrtSc/JP Urbanizam
Što se tiče uređenja pomenutog dela Temerinskog puta, najveći deo prostora nameniće se poslovanju, odnosno poslovanju na ulaznim pravcima.

Planirani poslovni objekti nalaziće se sa istočne strane Temerinskog puta ali i u šest specifičnih blokova sa zapadne strane. Na ovim prostorima predviđaju se sadžaji iz oblasti tercijarnih delatnosti i proizvodnog zanatstva, koji bukom, aerozagađenjem i drugim štetnim dejstvima ne ugrožavaju životnu sredinu.

U okviru ove namene moguće je obavljati i delatnosti iz sfere uslužnog zanatstva, to jest objekti u funkciji pružanja usluga održavanja i popravke motornih vozilaiznajmljivanja i lizinga materijalnih sredstava (npr. automobila, računara, proizvoda široke potrošnje i industrijske opreme), usluge održavanja objekatakancelarijsko-administrativnih usluga i sl.

Foto: Gradske info

Trgovina na ovim prostorima može biti zastupljena u svim vidovima osim prodaje rasutih materijala i sekundarnih sirovina. Moguća je izgradnja skladišnih prostora u funkciji trgovine, odnosno u funkciji pružanja usluga u saobraćaju (drumski prevoz tereta i putnika).

U oblasti ugostiteljsko-turističke delatnosti moguće su sve vrste usluga računajući i prenoćišta, ali i druge prateće funkcije kao što su sport i rekreacija.

Poslovne prostorije za one zanatske delatnosti koje proizvode gasove, otpadnevode, buku, vibracije ili druga moguća štetna dejstva na okruženje mogu se graditi pod uslovom da u objektu apsorbuju štetna dejstva po okolinu.

Porodično stanovanje zauzima značajan deo prostora kao jedna od dve dominantne namene, navedeno je u planu.

Namena porodičnog stanovanja je zastupljena u zoni zapadno od Temerinskog puta – duž Ulice Bože Kuzmanovića.

Najveći deo prostora u okviru ove namene je realizovan. Za nerealizovane delove planirana je izgradnja jednog (glavnog) objekta porodičnog stanovanja na parceli, maksimalne spratnosti P+1+Pk. Pomoćni objekti grade se isključivo kao prizemni.

Foto: Grad Novi Sad

Realizaciju planiranih stambenih i poslovnih objekata mora da prati izgradnja saobraćajnih površina i komunalne infrastrukture, a naročito parking prostora.

Parkiranje vozila za sopstvene potrebe vlasnici objekata po pravilu obezbeđuju na građevinskoj parceli izvan površine javnog puta, a broj parking-mesta zavisi od namene objekata.

Pošto prostor obuhvaćen planom ima izuzetne uslove za razvoj biciklističkog saobraćaja, duž Temerinskog puta planirana je izgradnja obostranih dvosmernih pešačkih i biciklističkih staza. Pored ovoga planirane su i biciklističke staze duž Savske ulice, i dela Ulice Vase Ostojića.

Planira se odvijanje javnog gradskog i prigradskog autobuskog saobraćaja po postojećim trasama duž Temerinskog puta kao i u ostalim ulicama u kojima su planirane biciklističke staze.

Planom je predviđeno i formiranje pešačkih prolaza, čijim će se uvođenjem značajno skratiti pešačke putanje. Zelene površine zastupljene su u vidu malih površina, pozicioniranih obično na uglovima blokova.

Sa istočne i zapadne strane Temerinskog puta, pored već formirane ulične mreže (kao što su ulice Bože Kuzmanovića, Omladinskih radnih akcija itd.), planiraju se sekundarne ulice paralelne sa Temerinskim putem, koje treba da prihvate lokalni saobraćaj sa prostora Velikog rita i Klise i koje će se na planiranim raskrsnicama duž Temerinskog puta uključiti na Temerinski put. Planiraju se tri pune raskrsnice, i to postojeća kružna raskrsnica na ulaznom pravcu, kao i dve krstaste raskrsnice na ulicama Savskoj i Dečanskoj.

Pročitajte još:

Preuzmite našu Android aplikaciju sa Google Play Store.

Tagovi:

Pročitajte još: