JKP Higijena: Nastavlja se akcija sakupljanja ambalažnog otpada u školama

PANČEVO – Akcija sakupljanja izdvojenog ambalažnog otpada u školama „Sakupi i uštedi – vredi“ nastaviće se i u ovoj 2022/2023. školskoj godini.

Predstavnici osnovnih i srednjih škola na teritoriji Pančeva i Javnog komunalnog preduzeća „Higijena“ Pančevo sastali su se da bi obnovili saradnju u okviru koje bi 29 škola predavalo ambalažni otpad radnoj jedinici „Ekosirovina“, u Centru za sakupljanje i razvrstavanje sekundarnih sirovina.

Tatjana Božić, članica Gradskog veća zadužena za obrazovanje, Sekretarijat za javne službe i socijalna pitanja Gradske uprave grada Pančeva – Odsek za obrazovanje, društvenu brigu o deci, socijalnu i zdravstvenu zaštitu i lokalni Sekretarijat za zaštitu životne sredine i ovoga puta su podržali akciju koja traje osam godina.

Kante za ambalažu, koje je donirao „Ekostar pak“, nacionalni operater sistema za upravljanje ambalažnim otpadom i partner „Higijene“ na uspostavljanju sistema njegovog razvrstavanja na izvoru nastanka, biće postavljene u školskim prostorijama, a namenski kontejneri s bravicama – u dvorištima.

„U skladu sa Ugovorom o otkupu neopasnog ambalažnog otpada kao vrste reciklabilnih materijala – sekundarnih sirovina, za preuzetu ambalažu, na osnovu izmerenih količina u Centru za sakupljanje i razvrstavanje sekundarnih sirovina, „Higijena“ plaća na račune škola. Ideja je da se novac od prodate ambalaže iskoristi u skladu sa predlogom učeničkog parlamenta i na osnovu odluke nastavničkog veća“, podsetio je Mišo Marković, v.d. direktora JKP Higijena.

Najbolji rezultat u toku jedne školske godine je najveći broj kilograma ambalaže po jednom učeniku škole, u periodu jedne školske godine od 1. septembra do 31. maja.

 

Predstavnici osnovnih i srednjih škola na sastanku u JKP „Higijena“ Pančevo (Izvor: JKP „Higijena“ Pančevo)

 

Čas o značaju razvrstavanja otpada i reciklaže biće održan u svakoj školi, uz obuhvat predstavnika svih razreda, odnosno uzrasta, radi što većeg učinka i kada je reč o svesti omladinaca koji bi trebalo da aktivno učestvuju u uspostavljanju reciklaže, održivog razvoja i zaštite životne sredine.

Pročitajte još:

Preuzmite našu Android aplikaciju sa Google Play Store.

Tagovi:

Pročitajte još:

Претрага
Close this search box.