JKP Drugi oktobar i Grad Vršac pokreću pilot projekat – Primarna selekcija komunalnog otpada

VRŠAC – Javno komunalno preduzeće Drugi oktobar i Grad Vršac od 1. marta pokreću pilot projekat “Primarna selekcija komunalnog otpada u domaćinstvu”.

Na osnovu izrađenog idejnog rešenja Primarne selekcije komunalnog otpada u Gradu Vršcu u cilju sprovođenja aktivnosti i krajnjeg cilja – uspostavljanje integralnog sistema u upravljanju otpadom, iskazana je potreba za prvim korakom u načinu sakupljanja komunalnog otpada na samom izvoru nastajanja, te mogućnosti primarne selekcije.

Za sprovođenje aktivnosti u probnom periodu odabrano je naselje Staklenik i Trg Andrije Lukića. Naselje obuhvata ulice: Jelene Varjaški, Vladimira Stojšina, Nikolaja Popesku, Sime Gvozdenova, Bore Stankovića, Petra Kočića, Branka Ćopića, Miloša Crnjanskog, i Trg Andrije Lukića.

Primarna selekcija (prva faza) predstavlja odvajanje otpada na mestu nastanka na suvi i mokri otpad u domaćinstvima i poslovnim objektima.

Suvi otpad čine: sve vrste plastičnih proizvoda (PET ambalaža, folije, kese, burad, džakovi), papir, karton, stiropor, tetrapak ambalaža, metal (limenke od aluminijuma i gvožđa, razni metalni delovi) tekstil, i obuća.

Mokri otpad čine: ostaci od hrane, voća i povrća, trava, cveće, zemlja, lišće, pepeo, fiziološki otpad (pelene , higijenski ulošci).

Druga faza- sekundarna selekcija (obuhvata transport suvog otpada od mesta nastanka do Centra za završnu selekciju).

Treća faza obuhvata završnu selekciju suvog otpada, koja se obavlja u sortirnom centru. Selekcija se vrši prema prirodi materijala i načinu reciklaže, na traci za selekciju se otpad razvrstava na otpad koji se može ponovo preraditi, i na neupotrebljiv.

Predstavnici JKP, predstavnici Grada Vršca, i predstavnici MZ “Živa Jovanović” otpočeće podelu posuda 28.02.2022.godine uz obavezan potpisani revers.

Prikupljanje izdvojenog otpada vršiće se subotom, dok će komunalni otpad kao i do sad ostati petkom. Subota kao dan odnoššenja sakupljenog otpada je odabrana i iz razloga što je više korisnika prisutno kod kuće te će i sa jedne strane imati neposredan kontakt sa radnicima Preduzeća radi pitanja i dobijanja saveta o reciklaži.

Princip ostaje isti, posuda se iznosi na javnu površinu, ispred porodičnih kuća, odnosno ostavlja na zadnjim vratima stambene zgrade.

Prednost za korisnike u ovom delu grada je ta što će imati priliku da iznesu i kabasti otpad svake subote za vreme trajanja ovog probnog projekta.

Preuzmite našu Android aplikaciju sa Google Play Store.

Tagovi:

Pročitajte još: