Jezička greška: Izvinuti se ili izviniti se

Do jedne od najčešćih grešaka u srpskom govornom jeziku dolazi mešanjem oblika za prošlo vreme glagola izviniti i glagola izvinuti.

  • Izviniti, sa značenjem oprostiti, zatražiti oproštaj će u prošlom vremenu glasiti:

Izvinio sam joj se za sve neprijatnosti.
Izvinila mi se zbog svoje nesmotrenosti.

  • Izvinuti sa značenjem vinuti se, pokrenuti se nagore će u prošlom vremenu glasiti:

Izvinuo sam se u vazduh.
Izvinula se ka visinama.

Preuzmite našu Android aplikaciju sa Google Play Store.

Tagovi:

Pročitajte još: