Javni poziv za učešće na javnom nadmetanju (licitaciji) za zakup tezgi na pijaci u Opovu za 2024. godinu

OPOVO – Opština Opovo i Jp Mladost Opovo raspisali su javni poziv za zakup tezgi na novoj zelenoj pijaci u Opovu.

(Obaveštenje o slobodnom pijačnom prostoru)

  1. Predmet zakupa:

Stalna pijačna mesta – pokrivene pijačne tezge  (od broja 1 do broja 18) i pokretne prodavnice – nepokrivena pijačne tezge (od broja 1 do broja 10).

Predmet zakupa se nalazi na pijaci u Opovu.

Pokretna imovina se daje u zakup u viđenom stanju, bez mogućnosti reklamacije.

Postupak za uzimanje učešća na javnom nadmetanju (licitaciji) i način zakupa dat je u okviru dokumentacije (obrazac/prijava) za javno nadmetanje.

  1. Obavezni uslovi prodaje:

Početna cena pokrivene pijačne tezge iz cenovnika za period: od 01.04.2024. do 31.12.2024. godine iznosi 5.250,00 dinara.

Početna cena nepokrivene pijačne tezge iz cenovnika za period: od 01.04.2024. do 31.12.2024. godine iznosi 3.000,00 dinara.

Depozit: nema depozita

  1. Pravo učešća na javnom nadmetanju (licitaciji):

Pravo učešća na javnom nadmetanju (licitaciji) ima domaće ili strano fizičko lice, preduzetnik ili pravno lice koje je:

  1. a) Podnelo prijavu za učešće na javnom nadmetanju

 

4. Razgledanje predmeta zakupa:

Obilazak pijace sa konačnim rasporedom tezgi može se obaviti  dana  02.03.2024. godine  u vremenu od  8.00 časova do 11.00 časova.

  1. Podnošenje prijava:

Prijava se podnosi pismeno na adresu:

JP „Mladost“  Opovo, Ive Lole Ribara 1 J, 26204 Opovo

ili lično u prostorijama preduzeća od 01.03.2024. godine do 05.03.2024. godine,

radnim danima od 8.00 do 15.00 časova.

Prijave se podnose na obrascima koje možete dobiti u prostorijama preduzeća počev od  01.03.2024. godine radnim danima od 8.00 do 15.00 časova. Obrasci su besplatni.

  1. Održavanje javnog nadmetanja (licitacije):

Javno nadmetanje (licitacija) će se održati 07.03.2024.godine  sa početkom u 10.00                    časova u prostorijama Opštine Opovo, Borisa Kidriča br. 10 (Kulturni centar).

Način sprovođenja javnog nadmetanja (licitacije) i zaključivanja Ugovora o zakupu detaljno je objašnjen u Uputstvu za učesnike, koje je sastavni deo dokumentacije koje se dobija uz preuzimanje obrasca prijave.

Jedan zakupac može zakupiti najviše 2 (dve) tezge.

  1. Pitanja i dodatno objašnjenje:

Za sva dodatna pitanja u vezi sa ovim pozivom, zainteresovana lica mogu kontaktirati:

  • Ivan Civrić, 013/681544, radnim danima od 7.00 – 15.00 časova.

 

Obrazac prijave preuzmite: OVDE

Tagovi:

Pročitajte još:

Претрага
Close this search box.