logo transparend vojvodina uzivo

Izmene autobuskih trasa zbog rekonstrukcije raskrsnice Bulevar oslobođenja – Bulevar Jaše Tomića (FAZA 1)

NOVI SAD – U skladu sa rešenjem Gradske uprave za saobraćaj i puteve, određuje se privremena izmena trase autobuskih linija do 25. 08. 2023. godine – FAZA 1. Zbog rekonstrukcije kolovoza u raskrsnici Bulevara Jaše Tomića i Bulevara oslobođenja autobusi menjaju trasu kretanja sa polaznim i dolaznim stajalištem na sledeći način:

LINIJA BROJ 3A

Smer sa Ž.stanice

Polazno stajalište je prvo stajalište na ulazu u „potkovicu“ (kod kioska za prodaju markica, dolazno stajalište L-4)

Smer prema Ž.stanici

Na raskrsnici Bulevara oslobođenja i Bulevara kralja Petra I autobusi skreću desno na Bulevar kralja Petra I, zatim levo u Kisačku ulicu, levo na Bulevar Jaše Tomića, desno na ulaz MsDonaldʼs na dolazni peron kod „LOKOMOTIVE“.
NA IZMENJENOM DELU TRASE U OVOM SMERU KORISTI SE AUTOBUSKO STAJALIŠTE „BULEVAR KRALJA PETRA I/BULEVAR OSLOBOĐENJA“ NA BULEVARU KRALJA PETRA I.

LINIJE BROJ 4, 5N, 19

Smer sa Ž.stanice

Polazno stajalište je stajalište linije 7B na Bulevaru Jaše Tomića, BULEVAR JAŠE TOMIĆA/ŽELEZNIČKA STANICA, odakle autobusi saobraćaju desno kroz ulaz MAS-a i izlaze sa MAS-a na redovan izlaz na Bulevar oslobođenja, te nastavljaju dalje redovnom trasom.

Smer prema Ž.stanici

Na raskrsnici Bulevara oslobođenja i Bulevara Jaše Tomića autobusi skreću levo na Bulevar Jaše Tomića, gde čekaju vreme za naredni polazak na završnom/početnom stajalištu BULEVAR JAŠE TOMIĆA/ŽELEZNIČKA STANICA (stajalište linije 7B).

AUTOBUSI NA LINIJI BROJ 4, 5N i 19 U OVOM SMERU ČEKAJU VREME ZA NAREDNI POLAZAK NA STAJALIŠTU BULEVAR JAŠE TOMIĆA/ ŽELEZNIČKA STANICA (stajalište linije 7B)

LINIJE BROJ 7, 10 i 14

Smer iz Centra

Redovna trasa.

Smer prema Centru

Redovna trasa uz ukidanje stajališta za 7A, 10 i 14 BULEVAR OSLOBOĐENJA /BULEVAR JAŠE TOMIĆA (kod pekare“KLAS“)

LINIJA BROJ 11A

Sa Bulevara Jaše Tomića autobusi na terminal ulaze desno kod MsDonaldʼs.

LINIJA BROJ 11B

Na raskrsnici Rumenačke ulice i Bulevara Jaše Tomića autobusi saobraćaju pravo Rumenačkom, skreću desno u Industrisku ulicu, nastavljaju Partizanskom, skreću desno i Kisačkom ulicom idu do stajališta KISAČKA/BULEVAR JAŠE TOMIĆA, (preko puta „Veriga), gde čekaju vreme za naredni polazak na završnom/početnom stajalištu.

NA IZMENJENOM DELU TRASE KORISTI SE AUTOBUSKO STAJALIŠTE RUMENAČKA/BULEVAR JAŠE TOMIĆA U RUMENAČKOJ ULICI.

LINIJA BROJ 15

Smer iz Centra

Na raskrsnici Bulevara oslobođenja i Bulevara kralja Petra I autobusi skreću desno na Bulevar kralja Petra I, levo u Kisačku ulicu i nastavljaju redovno trasom.

U OVOM SMERU NA IZMENJENOM DELU TRASE KORISTI SE AUTOBUSKO STAJALIŠTE BULEVAR KRALJA PETRA I/BULEVAR OSLOBOĐENJA NA BULEVARU KRALJA PETRA I.

Smer ka Centru

Na raskrsnici Kisačke ulice i Bulevara Jaše Tomića autobusi nastavljaju pravo Kisačkom ulicom, skreću desno na Bulevar Petra I, levo na Bulevar oslobođenja i nastavljaju svojim redovnom trasom.

U OVOM SMERU NA IZMENJENOM DELU TRASE KORISTI SE AUTOBUSKO STAJALIŠTE KISAČKA/BULEVAR JAŠE TOMIĆA U KISAČKOJ ULICI.

LINIJA BROJ 17

Smer iz Centra

Na raskrsnici Bulevara oslobođenja i Bulevara kralja Petra I autobusi skreću desno na Bulevar kralja Petra I, levo u Kisačku i nastavljaju redovnom trasom.

U OVOM SMERU NA IZMENJENOM DELU TRASE KORISTI SE AUTOBUSKO STAJALIŠTE BULEVAR KRALJA PETRA I/BULEVAR OSLOBOĐENJA NA BULEVARU KRALJA PETRA I.

Smer ka Centru

Redovna trasa.

LINIJE BROJ 16, 20, 21, 30 i 35

Smer sa Ž.stanice

Polazno stajalište je prvo stajalište na ulazu u „potkovicu“ (kod kioska za prodaju markica, dolazno stajalište L-4), odakle izlaze desno na Bulevar Jaše Tomića, skreću desno u Rumenačku, desno u Industrijsku, nastavljaju Partizanskom i dalje redovnom trasom.

NA IZMENJENOM DELU TRASE NE KORISTE SEAUTOBUSKA STAJALIŠTA DRUGIH LINIJA.

Smer prema Ž.stanici

Iz Partizanske ulice autobusi skreću levo u Kisačku, desno na Bulevar Jaše Tomića, desno na ulaz MsDonaldʼs, te na dolazni peron kod „LOKOMOTIVE“.

AUTOBUSI NA LINIJAMA 16, 20, 21 i 30 NA IZMENJENOM DELU TRASE KORISTE AUTOBUSKO STAJALIŠTE PARTIZANSKA/TEMERINSKA.

LINIJE BROJ 22,23 i 24

Smer iz Novog Sada

Sa redovnog perona iz „potkovice“ autobusi izlaze desno na Bulevar Jaše Tomića, skreću desno u Rumenačku, desno u Industrijsku, nastavljaju Partizanskom i dalje redovnom trasom.
NA IZMENJENOM DELU TRASE NE KORISTE SE AUTOBUSKA STAJALIŠTA DRUGIH LINIJA.

Smer iz mesta

Iz Partizanske ulice autobusi skreću levo u Kisačku, desno na Bulevar Jaše Tomića, desno na ulaz MsDonaldʼs do dolaznog perona kod „LOKOMOTIVE“.

NA IZMENJENOM DELU TRASE KORISTI SE AUTOBUSKO STAJALIŠTE PARTIZANSKA/TEMERINSKA.

LINIJE BROJ 32 i 33

Smer iz Novog Sada

Sa redovnog perona na MAS-u autobusi izlaze desno na Bulevar Jaše Tomića, skreću desno u Rumenačku, desno u Industrijsku, nastavljaju Partizanskom, skreću levo do Temerinske ulice, odakle nastavljaju redovnom trasom.

NA IZMENJENOM DELU TRASE NE KORISTE SE AUTOBUSKA STAJALIŠTA DRUGIH LINIJA.

Smer iz mesta

Autobusi saobraćaju redovnom trasom Bulevarom Jaše Tomića, skreću desno na ulaz MsDonaldʼs na dolazni peron kod „LOKOMOTIVE“.

LINIJE BROJ 41,42 i 43

Smer iz Novog Sada

Sa redovnog perona u „potkovici“ autobusi izlaze desno na Bulevar Jaše Tomića, skreću desno u Rumenačku odakle nastavljaju svojim redovnom trasom.

Smer iz mesta

Na raskrsnici Rumenačke i Industrijske ulice autobusi skreću levo u Industrijsku, nastavljaju Partizanskom, skreću desno u Kisačku, desno na Bulevar Jaše Tomića, desno na ulaz MsDonaldʼs na dolazni peron kod „LOKOMOTIVE“.

NA IZMENJENOM DELU TRASE KORISTI SE AUTOBUSKO STAJALIŠTE INDUSTRIJSKA/RUMENAČKA.

LINIJA BROJ 51A

Smer iz Novog Sada

Redovna trasa.

Smer iz mesta

Na raskrsnici Rumenačke i Industrijske ulice autobusi skreću levo u Industrijsku ulicu, nastavljaju Partizanskom, skreću desno u Kisačku, desno na Bulevar Jaše Tomića, desno na ulaz kod MsDonaldʼs na dolazni peron kod „LOKOMOTIVE“.
NA IZMENJENOM DELU TRASE KORISTI SE AUTOBUSKO STAJALIŠTE INDUSTRIJSKA – RUMENAČKA.

LINIJA BROJ 51B

Smer iz Novog Sada

Redovna trasa.

Smer iz mesta

Na raskrsnici Bulevar oslobođenja i Bulevar kralja Petra I autobusi skreću desno na Bulevar kralja Petra I, levo u Kisačku ulicu, levo na Bulevar Jaše Tomića desno na ulaz MsDonaldʼs na dolazni peron kod „LOKOMOTIVE“.

U OVOM SMERU NA IZMENJENOM DELU TRASE KORISTI SE AUTOBUSKO STAJALIŠTE BULEVAR KRALJA PETRA I/BULEVAR OSLOBOĐENJA NA BULEVARU KRALJA PETRA I.

LINIJE BR. 52,53,54,55,56, 60,61,62,6364,68,69,71,72,73,74,76,77,78,79,80,84,86

Smer iz Novog Sada

Redovna trasa.

Smer iz mesta

Na raskrsnici Bulevara oslobođenja i Bulevara kralja Petra I autobusi skreću desno na Bulevar kralja Petra I, levo u Kisačku ulicu, levo na Bulevar Jaše Tomića, desno na ulaz MsDonaldʼs na dolazni peron kod „LOKOMOTIVE“.

U OVOM SMERU NA IZMENJENOM DELU TRASE KORISTI SE AUTOBUSKO STAJALIŠTE BULEVAR KRALJA PETRA I/BUL. OSLOBOĐENJA NA BULEVARU KRALJA PETRA I.

Kretanje MEĐUNARODNIH I MEĐUMESNIH linija drugih prevoznika:

ULAZ na Međumesnu autobusku stanicu je iz pravca Kisačke ulice, odakle se nastavlja Bulevarom Jaše Tomića, skreće desno kod MsDonaldʼs, zatim levo do terminala ispred Železničke stanice, skreće desno kroz „potkovicu“ do redovnog izlaza desno iz potkovice na Bulevaru Jaše Tomića i desno do ulaza MAS-a.

IZLAZ sa Međumesne autobuske stanice je pravo na Bulevar oslobođenja, zatim desno na Bulevar Jaše Tomića prema Rumenačkoj ulici. Levo skretanje prema Kisačkoj ulici nije moguće.

UGOVORENE VOŽNJE

Ž. stanica – Ranžirna stanica

Smer sa Ž.stanice: Sa redovnog perona na MAS-u izlaz je desno na Bulevar Jaše Tomića, zatim se skreće desno u Rumenačku, desno u Industrijsku, nnastavlja se levo Industrijskom do „NOVKABELA“, skreće desno na Put Novosadskog partizanskog odreda, desno na Kisački put, desno u Partizansku, zatim Industrijskom desno prema Ranžirnoj stanici.
Smer sa ranžirne stanice: Od raskrsnice Rumenačke i Bulevar Jaše Tomića saobraća se pravo Rumenačkom, skreće levo kroz Bulevar kralja Petra I, levo u Kisačku, levo na Bulevar Jaše Tomića, desno na ulaz MsDonaldʼs na dolazni peron kod „LOKOMOTIVE“.

Ž. stanica – APTIV

Smer sa Ž.stanice: Redovna trasa.

Smer iz APTIVA: Na raskrsnici Rumenačke i Industrijske skreće se levo u Industrijsku, nastavlja Partizanskom, skreće desno u Kisačku, desno na Bulevar Jaše Tomića, desno na ulaz Msdonaldʼs i na dolazni peron kod „LOKOMOTIVE“.

Novo naselje – TE-TO i Novo naselje – KOTEKS viscofan:

Smer sa N.naselja

Na raskrsnici Bulevara oslobođenja i Bulevara kralja Petra I skreće se desno na Bulevar kralja Petra I, levo u Kisačku i dalje redovnom trasom.

NA IZMENJENOM DELU TRASE KORISTI SE AUTOBUSKO STAJALIŠTE BULEVAR KRALJA PETRA I/BULEVAR OSLOBOĐENJA NA BULEVARU KRALJA PETRA I.

Smer prema N.naselju

Na raskrsnici Kisačke i Bulevara Jaše Tomića nastavlja se pravo Kisačkom, skreće desno na Bulevar kralja Petra I i levo na Bulevar oslobođenja i dalje se nastavlja redovnom trasom.

NA IZMENJENOM DELU TRASE KORISTI SE AUTOBUSKO STAJALIŠTE KISAČKA/BULEVAR JAŠE TOMIĆA U KISAČKOJ ULICI.

Pročitajte još:

Preuzmite našu Android aplikaciju sa Google Play Store.

Tagovi:

Pročitajte još:

Претрага
Close this search box.