Između Veternika i Sajlova gradiće se novo stambeno naselje

Stambeni blok mogao bi da ima površinu i do 77.000 kvadrata sa oko 1.000 stanova, a predviđeni su i izgradnja vrtića za 200 mališana i zdravstvene ustanove.

Konurbacija novosadskih naselja evidentna je decenijama unazad. Međutim, razvoj perifernih naselja, kao lokacija potencijalno mirnih i kvalitetnih za život u blizini grada, vidljiv je čak i danas.

U tom pravcu rani javni uvid u plan generalne regulacije Veternika predviđa povezivanje ovog prigradskog naselja sa Sajlovom.

Reč je o predmetnoj lokaciji od 8,3 hektara na kojoj se planiraju različiti sadržaji, sa najvećim udelom višeporodičnog stanovanja.

Kao vlasnik u katastru nepokretnosti upisana je firma NS Square Gradnja, koja trenutno u Novom Sadu investira u stambeno-poslovni kompleks od skoro 1.000 stanova.

Foto: Google earth

Vrtić za 200 mališana i zdravstvena ustanova

U južnom delu parcele, koji je najbliži Veterniku, planiraju se predškolska ustanova i ustanova zdravstvene zaštite na ukupnoj površini od blizu 0,5 hektara.

Oba objekta bi trebalo da imaju maksimalno do tri nadzemne etaže, a novi predškolski objekat trebao bi da poseduje kapacitet za 200 mališana.

U ovom delu parcele predviđa se i prostor za zaštitno zelenilo na površini od oko 1.000 kvadrata.

Severni kraj parcele, orijentisan prema Sajlovu, je jednostavnije planiran, te se na njemu predviđa izgradnja transformatorske stanice na površini od 0,54 hektara.

Buduća saobraćajnica, koja će obezbediti adekvatan pristup novom stambenom naselju, trebalo bi da bude pozicionirana skoro u potpunosti obodno, a sudeći prema grafičkom prikazu moguće je njeno povezivanje prema Jugovićevu i Novom naselju.

Najveći prostor od 6,49 hektara planira se za izgradnju stambenih objekata. Predviđena spratnost se kreće do prizemlja sa tri sprata, ali se ostavlja prostor i za formiranje podrumskih etaža u svrsi garaža za motorna vozila.

Raspored objekata definisaće plan detaljne regulacije, međutim, trenutni plan limitira zauzetost parcele objektima na svega 30%. Na taj način ostavlja se više mesta za zelene površine i bolju provetrenost novog kompleksa.

Imajući u vidu površinu zemljišta, indeks zauzetosti i planiranu spratnost, pretpostavka je da bi novo stambeno naselje moglo da ima površinu i do 77.000 kvadrata sa oko 1.000 stambenih jedinica.

Model ka daljem širenju grada?

Iako se na prvi pogled veza Veternika i Sajlova ne čini posebno važnom, za buduće stanovnike i dalji razvoj Novog Sada može da ima značajan potencijal.

Konurbacija perifernih naselja, kao i u ovom slučaju, omogućava bolju povezanost gradskih oblasti, rasterećuje grad u saobraćajnom pogledu, te smanjuje efekat prenaseljenosti u centralnim gradskim zonama.

S obzirom da je poslednjih godina urbanizacija Novog Sada naišla na oprečne komentare njegovih žitelja, postavlja se pitanje da li bi ovo mogao da bude model ka daljem širenju grada.

Rani javni uvid naseljenog mesta Veternik moguće je pogledati na sajtu javnog preduzeća Urbanizam do 9. oktobra ove godine.

Pročitajte još:

 

Preuzmite našu Android aplikaciju sa Google Play Store.

Tagovi:

Pročitajte još:

Претрага
Close this search box.