Ispitivanje poljoprivrednog zemljišta

Poljoprivredna produktivnost zavisi od kvaliteta poljoprivrednog zemljišta, a ispitivanje zemljišta može blagovremeno prijaviti problem u uslovima rasta useva.

Redovno testiranje zemljišta je na kraju važno ne samo za uzgajivače, već može pružiti dragocene uvide na terenu svim akterima u agrobiznisu, uključujući agro-zadruge, osiguravajuće kuće, banke, trgovce robom… Ipak, određene laboratorije opisuju samo trenutna svojstva terena. Dakle, dok analizirate rezultate ispitivanja tla za odluke o poboljšanju terena, bolje je kombinovati laboratorijske izveštaje sa istorijskim podacima iz analize satelitskih snimaka.

Šta je ispitivanje tla?

To je analiza poljoprivrednog zemljišta za više parametara kao što su hemijski sadržaj, toksičnost, pH nivo, salinitet, itd. Takvi testovi takođe pružaju informacije o hemijskoj kontaminaciji, sadržaju humusa ili organskih materija, električnoj provodljivosti, kapacitetu izmene katjona i drugim fizičkim i hemijska svojstva.

Vrste ispitivanja tla

Vrsta analize zavisi od istraženih komponenti ili svojstava terena koji mogu imati blagotvoran ili negativan uticaj na razvoj useva. Najčešće korišćeni tipovi analiziraju i mere:

  • Sadržaj minerala,
  •  pH nivo,
  • Vlažnost zemljišta,
  • Salinitet,
  • Pesticidi i hemijska kontaminacija,
  • Struktura i tekstura

Ispitivanje hranljivih materija u zemljištu

Vredne informacije o sadržaju hranljivih materija omogućavaju precizno đubrenje kako bi se podržale potrebe biljaka u okviru implementacije precizne poljoprivrede. Zbog toga je hemijski test za hranljive materije u zemljištu najčešći.

Pre svega, ispitivanja zemljišta pokazuju sadržaj azota (N), fosfora (P) i kalijuma (K), koji su najvažniji hranljivi sastojci za useve. Sekundarne hranljive materije koje treba ispitati su kalcijum (Ca), sumpor (S) i magnezijum (Mg). Prošireni test takođe uključuje manje elemente kao što su gvožđe (Fe), mangan (Mg), bor (B), molibden (Mo) i drugi.

Da bi se testirao sadržaj hranljivih materija u zemljištu, uzorak se dodaje u rastvor ekstraktanta i meša (obično mućkanjem). Zatim se tečni sadržaj filtrira i analizira na prisustvo i koncentracije hemijskih elemenata (konvertuje u suvu materiju). Dobijeni broj je indeks ispitivanja tla.

Kako testirati tlo?

Uradite to sami sa specijalnim priborom. Pošaljite uzorke na profesionalnu analizu u državnu ili privatnu laboratoriju. Procedure ispitivanja tla u nekim lokalnim laboratorijama su besplatne, cela procedura obično traje nekoliko nedelja.

Foto: pixabay

Kako uzeti uzorke tla za testiranje?

Analiza poljoprivrednog zemljišta pruža neophodne informacije za ispravan tretman polja, ali preciznost rezultata zavisi od tačnog uzorkovanja. Osnovne metode uzorkovanja zemljišta zasnivaju se na mrežama i zonama.

Uzorkovanje mrežom

Ova metoda se zasniva na jednako raspoređenim mrežama. Što je mreža manja, rezultat je tačniji. Što je veća mreža, potrebno je više poduzoraka. Na primer, ćelija sa mrežom od jednog jutra zahteva najmanje pet poduzoraka, dok za rešetke od pet jutara treba prikupiti do deset poduzoraka. Mrežno uzorkovanje tla daje prostorne informacije o terenu, ali ne uzima u obzir varijabilnost tla.

Zonsko uzorkovanje tla

Ovaj metod predlaže uzimanje prosečnih uzoraka iz svake zone polja. Polje je podeljeno na zone na osnovu mapa useva ili tipa zemljišta. Svaka zona ima slične uslove, tako da broj i veličina zona zavise od njihove varijabilnosti. Obično se veličine kreću od dva do deset hektara. Što je zona veća, potrebno je više sondi za ispitivanje tla (najmanje pet poduzoraka za svaku zonu, dva poduzorka po hektaru).

Agronomsko ispitivanje tla daje detaljne informacije o zdravlju polja, ali nekoliko izvora podataka može pružiti još bolji uvid. Ovde je posebno korisna funkcija zoniranja korišćenjem satelita. Mape, zasnovane na satelitima na platformi pokazuju varijabilnost polja kroz indekse vegetacije, pomažući da se preciznije ocrtaju različite zone za uzorkovanje. Takva kombinacija pomaže u donošenju odluka o neophodnim hemijskim elementima u zavisnosti ne samo od stanja vegetacije već i od specifičnih svojstava svake zone.

Koliko često treba testirati poljoprivredno zemljište?

Preporučena učestalost uzorkovanja zemljišta je dve ili tri godine u istom sezonskom periodu. U slučaju intenzivnog uzgoja, uzorkovanje se mora vršiti svake godine.

Pročitajte još:

 

Preuzmite našu Android aplikaciju sa Google Play Store.

Tagovi:

Pročitajte još: