Intervju sa Andreom Stjepić, projekt menadžerkom Razvojne agencije Bačka

VOJVODINA – Regionalna razvojna agencija Bačka osnovana je u aprilu 2010. godine u Novom Sadu u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju.

Članovi agencije su 16 lokalnih samouprava sa teritorije Bačke, i to: opštine Bač, Bačka Palanka, Bački Petrovac, Beočin, Bečej, Srbobran, Sremski Karlovci, Odžaci, Kula, Vrbas, Titel, Žabalj, Apatin, Temerin i gradovi Novi Sad i Sombor, kao i tri subjekta iz javnog i privatnog sektora: Slovan progres d.o.o. Selenča, Evropski pokret u Srbiji – Novi Sad i Centar za organsku proizvodnju Selenča. Regionalna razvojna agencija Bačka ima ukupno 19 članova.

Osnova delovanja Regionalne razvojne agencije Bačka vezana je za jačanje institucionalnih kapaciteta lokalnih samouprava, unapređenje i podršku u realizaciji razvojnih programa i projekata na lokalnom i regionalnom nivou, osnaživanje ljudskog kapitala kroz programe obuke i stručnog usavršavanja, i to posebno u okviru oblasti jačanja malih i srednjih preduzeća, projektnog menadžmenta, kao i u okviru podrške razvoju poljoprivrede, razvoju turizma i drugim sektorima vezanim za unapređenje društveno-ekonomskog razvoja teritorije na kojoj deluje.

Kako bismo saznali više o samom radu, projektima i angažovanju Razvojne agencije Bačka, razgovarali smo sa Andreom Stjepić, projekt menadžerkom.

Regionalna razvojna agencija Bačka nastala je zahvaljujući inicijativi lokalnih samouprava u Bačkoj i njihovoj želji da zajednički sarađuju i realizuju projekte. Kažite nam na samom početku čime se sve bavi Razvojna agencija Bačka?

Regionalna razvojna agencija Bačka pruža podršku jedinicama lokalnih samouprava i privrednicima sa teritorije Bačke, sa ciljem da doprinese razvoju regiona, i kao takva je akreditovana od strane Ministarstva privrede.

Svakog meseca organizujete besplatne obuke vezane za teme preduzetništva. Kome su namenjene obuke i koje sve teme obuhvatate?

Podrška koju RRA Bačka pruža privrednicima vrši se putem Standardizovanog seta usluga koji obuhvata pružanje relevantnih informacija, obuke, promocije javnih poziva raspisanih od strane Ministarstva privrede, Razvojne agencije Srbije i ostalih institucija u Republici Srbiji, te savetodavne usluge za započinjanje i razvoj poslovanja.

Obuka za početnike u poslovanju namenjena je svim nezaposlenim i zaposlenim licima koji žele da pokrenu sopstveni biznis, a polaznici mogu da čuju sve o procesu registracije i pravnoj regulativi, kao i da nauče da izrade biznis plan kroz praktičnu vežbu. Sertifikat koji se dobija nakon odslušane obuke uslov je za dobijanje bespovratnih sredstava za samozapošljavanje kod Nacionalne službe za zapošljavanje, a prilikom konkurisanja za Start up poziv kod Ministarstva privrede i Fonda za razvoj Republike Srbije, posedovanje sertifikata donosi veći broj bodova prilikom ocenjivanja prijava.

Osim obuke za početnike u poslovanju, RRA Bačka organizuje i specijalizovane obuke na različite teme, poput: priprema poslovnog plana i poslovanje sa bankama, marketing i prodaja, elektronsko poslovanje, izvoz – za one koji prvi put izvoze, inovacije i tako dalje.

Nedavno je održana završna konferencija projekta „Zajedno smo jači“. Recite nam nešto više o tom projektu?

Projekat Multisektorski pristup nepogodama u Osječko-baranjskoj županiji i AP Vojvodini – Zajedno smo jači (eng. Together We Stand) relizovan je kroz Interreg IPA Program prekogranične saradnje Hrvatska – Srbija 2014 – 2020, a ukupna vrednost projekta iznosi 1.797.180,20 evra. Nosilac projekta je komunalno preduzeće Unikom d.o.o. iz Osijeka, a partneri su: Osječko-baranjska županija, Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine, Udruženje za kreativni razvoj Slap i Regionalna razvojna agencija Bačka d.o.o. Novi Sad. Projekat se realizovao u periodu: 01.10.2019. – 30.6.2022. godine. Glavni cilj se odnosi na integrisanje prekograničnog, višesektorskog pristupa koji podiže viši nivo spremnosti za katastrofe kao i zajedničko delovanje u slučaju velikih poplava ili nesreća koje uključuju opasne hemikalije ili druge opasne materije i sanaciju životne sredine kroz koordinisano upravljanje katastrofama i otpadom koristeći najbolje prakse EU.

U toku trajanja projekta, izrađeni su elaborati i smernice u vidu standardnih operativnih procedura za postupanje u slučaju poplava, nesreća sa opasnim materijama i otklanjanju otpada, održane su radionice za ciljne grupe na navedene teme, izrađeni su materijali u vidu lifleta, brošura i bilborda radi informisanja šire javnosti, organizovane su vežbe hitnih službi, tematski događaji i forumi na kojima se prezentovalo i diskutovalo o temi projekta, i nabavljena je oprema za odbranu od poplava, uklanjanje otpada i oprema za trening i testiranje hitnih službi.

Možete li nam reći nešto više o programima koji podržavaju žensko preduzetništvo?

Godine 2016. proglašena je decenija preduzetništva i akcenat je, između ostalog, stavljen i na žensko preduzetništvo. Na republičkom, pokrajinskom i lokalnom nivou svake godine se raspisuju pozivi za žene preduzetnice, dok u slučaju poziva namenjenih svim privrednicima, žena osnivač/vlasnica dobija veći broj bodova prilikom ocenjivanja prijava.

RRA Bačka od 2018. godine na godišnjem nivou promoviše žensko preduzetništvo. Ovi događaji se organizuju u okviru Evropske nedelje malih i srednjih preduzeća (European SME Week) koji predstavlja panevropsku kampanju sa ciljem promocije preduzetništva u Evropi. Evropska nedelja malih i srednjih preduzeća koordinirana je od strane Evropske komisije i sastoji se od velikog broja događaja koji se realizuju tokom čitave godine na raznim lokacijama u Evropi. U okviru Info dana, koji je posvećen promociji ženskog preduzetništva, publika ima priliku da čuje informacije vezane za aktuelno stanje položaja žena u preduzetništvu kod nas i u EU, kao i primere dobre prakse – žene preduzetnice koje su uspešne u svom poslovanju.

Na koji projekat ste najponosniji?

Ponosni smo na svaki naš projekat pojedinačno, jer, bez obzira na njegovu vrednost, svaki projekat ima za cilj osnaživanje rada lokalnih samouprava i unapređenje opšteg društveno – ekonomskog razvoja ovog dela Vojvodine. Lista svih realizovanih projekata nalazi se na sledećem linku: https://www.rda-backa.rs/projekti/

Pročitajte još:

Preuzmite našu Android aplikaciju sa Google Play Store.

Tagovi:

Pročitajte još:

Претрага
Close this search box.