logo transparend vojvodina uzivo

Inovacijama do uspešne proizvodnje šećerne repe u Srbiji

Kompanija „Sunoko“, najveći proizvođač šećera u Srbiji, koja posluje u sastavu MK Group, organizovala je u hotelu „Sheraton“ u Novom Sadu, seminar o proizvodnji šećerne repe.

Predavanja su na seminaru održali eminentni stručnjaci u oblasti zaštite šećerne repe i mineralne ishrane. Pored aktuelnih tema, organizovana je i panel diskusija sa temom „Inovacije u proizvodnji šećerne repe”, u kojoj su učestvovali eksperti u primeni inovativnih tehnologija u ratarskoj proizvodnji, koji su učesnicima seminara podelili svoja iskustva.

Bilo je reči o prednosti i uštedama kroz primenu koncepta precizne poljoprivrede, posebno varijabilnog đubrenja, primeni snimaka iz dronova, tehnologiji primene tečnih azotnih đubriva i slično.

U prethodnom periodu su upravo neki od panelista prvi put primenjivali novi pristup u zaštiti na osnovu „Sunokovih“ preporuka i ostvarili izuzetne rezultate.

– Podrška države proizvođačima šećerne repe od 35.000 dinara po hektaru je došla u pravo vreme za 2023. godinu jer je rezultirala povećanom zainteresovanošću poljoprivrednih proizvođača za setvu jedne od strateških kultura, koja nam obezbeđuje samodovoljnost u proizvodnji šećera. Svedoci smo da se u svetu, naročito ove godine, mnogo toga promenilo, da je snabdevanje i trgovina svim robama, pa i hranom postala neizvesna, zbog čega se obezbeđenje proizvodnje osnovnih životnih namirnica postavlja kao imperativ – rekao je na seminaru Slobodan Košutić, direktor kompanije „Sunoko“, i dodao:

– Ulaganja u istraživanja i razvoj kompanije „Sunoko“ su doprinela da se i u ovoj godini sa ekstremno sušnim letom u kojoj su prinosi drugih useva poput soje i kukuruza značajno podbacili, ostvari prinos šećera na nivou petogodišnjeg proseka.

Kako je naveo, država daje podršku preko šećerana za najviše 500 ha po proizvođaču, pri čemu površine pod šećernom repom moraju biti prijavljene u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje registracija gazdinstava, kao i da ne predstavljaju povezana lica.

Foto: Envato

– Podršku ostvaruju proizvođači za ostvareni prinos od najmanje 50 tona po hektaru plative šećerne repe. Sredstva su ograničena i u slučaju prekoračenja predviđenog budžeta pravo prvenstva se ostvaruje redosledom potpisivanja ugovora sa šećeranom – napomenuo je Košutić.

Pravo na podršku ostvaruju proizvođači sa aktivnim RPG-om u iznosu od 35.000 dinara po hektaru prijavljene i zasejane šećerne repe.

Direktor Istraživačko-razvojnog centra, Saša Rajčić, istakao je da je i u 2022. godini IRC nastavio sa testiranjem najnovije genetike u cilju izbora sorti koje će bolje odgovoriti specifičnostima naših proizvodnih uslova.

– Fokus rada IRC-a je unapređenje zaštite od cerkospore i rešavanje problema truleži korena šećerne repe. Posebno smo ponosni uspešnim uspostavljanjem rada laboratorije za zemljište opremljenom ICP uređajem najnovije generacije. U saradnji sa prof. dr Miroslavom Nikolićem smo uspostavili metodu za analizu zemljišta koja je prilagođena tipovima zemljišta na kojima se gaji šećerna repa u Srbiji – rekao je Rajčić i dodao:

Opredelili smo se, navodi, za Mehlić 3 metodu koja štedi resurse, a sa druge strane omogućuje značajno kvalitetnije rezultate u smislu dobijanja tačnije informacije o sadržaju lakopristupačnih makro i mikro elemenata u zemljištu u odnosu na druge, većinom korišćene metode.

– Sa ekonomskog i ekološkog aspekta, kvalitetno sprovedene analize zemljišta sa pravilnom preporukom za đubrenje su veoma bitne u cilju smanjivanja unosa mineralnih đubriva i povećanju otpornosti biljke na stresne uslove. S obzirom na sve više ograničen izbor aktivnih materija koje su dozvoljene u poboljšanju zaštite od korova, u saradnji sa dr Goranom Malidžom radimo na ispitivanju novih koncepata zaštite od korova, gde akcenat postavljamo na kombinaciji mehaničkih sistema zaštite sa hemijskim. Pored laboratorijskih ispitivanja, obilazak terena od strane kolega iz IRC-a i transfer znanja preko sirovinskog sektora prema krajnjim proizvođačima je od presudnog značaja – kazao je Rajačić.

Foto: pixabay

Jedan od predavača, dr Nenad Trkulja, direktor Instituta za zaštitu bilja i životnu sredinu u Beogradu, razmatrao je značaj primene sredstava za zaštitu useva šećerne repe u skladu sa najnovijim saznanjima zasnovanim na višegodisnjim ispitivanjima i smernicama dobre poljoprivredne prakse.

Dr Trkulja se osvrnuo na pojavu bolesti lista i korena u prethodnim godinama i strategiju suzbijanja ovih bolesti koja se sprovodi na poljima šećerne repe.

U cilju optimizacije primene sredstava, naučni rezultati se koriste za definisanje planova i programa zaštite useva. Primena sredstava bazira se na konceptu integralne zaštite bilja koji podrazumeva primenu svih neophodnih agrotehničkih mera u cilju smanjenja obima primene hemijskih sredstava, a naglašava i značaj primene alternativnih i bioloških pristupa u suzbijanju patogena.

Foto: pixabay

Dr Trkulja zaključuje da je osnivanjem IRC-a „Sunoko“ dao veliki doprinos razvoju istraživanja u oblasti proizvodnje i zaštite šećerne repe i na taj način podržao proizvođače koji mogu dobiti sve neophodne smernice i savete koji se tiču procesa proizvodnje šećerne repe. Na ovaj način, proizvođači ostvaruju maksimalne prinose, a obzirom na to da je proces proizvodnje kontrolisan od strane stručnog tima, postiže se maksimalan učinak u ekonomskom i ekološkom pogledu.

Kompanija „Sunoko“ je jedan od najefikasnijih proizvođača šećera u Evropi i kompanija koja je 2019. godine osnovala Istraživačko-razvojni centar za šećernu repu, koji se bavi primenjenim istraživanjima u tehnologiji proizvodnje ove značajne ratarske kulture.

Rezultati istraživanja se predstavljaju na edukativnim skupovima koje kompanija organizuje, a Seminar o proizvodnji šećerne repe je jedan od njih.

Pročitajte još:

 

Preuzmite našu Android aplikaciju sa Google Play Store.

Tagovi:

Pročitajte još:

Претрага
Close this search box.