I ove godine dvojezični obrazac ako zatreba lekar u inostranstvu

BEOGRAD – Republički fond za zdravstveno osiguranje (RFZO) i ove godine omogućava osiguranicima da tokom sezone letnjih godišnjih odmora koriste mogućnost besplatnog izdavanja dvojezičnog obrasca za korišćenje zdravstvene zaštite tokom boravka u inostranstvu, saopšteno je danas iz te ustanove.

Potvrda omogućava pravo na korišćenje zdravstvene zaštite na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja samo u slučaju hitne medicinske pomoći kako bi se otklonila neposredna opasnost po život i zdravlje osiguranih lica.

Da bi osiguranici ostvarili pravo na korišćenje zdravstvene zaštite u inostranstvu, potrebno je da pribave određeni obrazac, odnosno potvrdu.

U zemljama sa kojima Srbija ima zaključene sporazume o zdravstvenom osiguranju potrebno je da pre polaska na put pribave dvojezični obrazac (osim Poljske i Velike Britanije – za koje je potreban samo dokaz o osiguranju i putna isprava), dok je u zemljama sa kojima Srbija nema zaključen sporazum potrebno da pre polaska na put pribave “Potvrdu o korišćenju zdravstvene zaštite u inostranstvu”.

Dvojezični obrazac, odnosno potvrdu izdaje nadležna filijala RFZO, a na osnovu nalaza i mišljenja Lekarske komisije, da ta osoba ne boluje, odnosno da nije bolovala od akutnih ili hroničnih bolesti u akutnoj fazi, u poslednjih 12 meseci, za koje je potrebno duže ili stalno lečenje, odnosno da se ne nalazi u stanju koje bi ubrzo po dolasku u inostranstvo zahtevalo duže lečenje, odnosno smeštaj u stacionarnu zdravstvenu ustanovu, uključujući trudnoću i druge zdravstvene usluge.

Zemlje sa kojima RFZO ima sklopljene međudržavne ugovore su Austrija, Belgija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Velika Britanija, Italija, Luksemburg, Mađarska, Makedonija, Nemačka, Poljska, Rumunija, Slovačka, Francuska, Holandija, Hrvatska, Crna Gora, Češka, Slovenija, Turska.

Potvrda o ostvarivanju prava na korišćenje zdravstvene zštite u inostranstvu, može se koristiti u državnim klinikama u zemljama sa kojima postoji potpisan međudržavni sporazum.

Preuzmite našu Android aplikaciju sa Google Play Store.

 

Tagovi:

Pročitajte još: