Gradu Zrenjaninu više od 202 miliona dinara za sanaciju i zatvaranje nesanitarne deponije uz zonu “Jugoistok”

ZRENJANIN – Gradu Zrenjaninu odobrena su sredstva u iznosu od 202.905.600 dinara na osnovu Javnog  konkursa za sanaciju i zatvaranje nesanitarnih deponija, koji je raspisalo Ministarstvo zaštite životne sredine.

Ugovor o dodeli sredstava je, sa ministarkom Irenom Vujović, juče je u Beogradu potpisao zamenik gradonačelnika Saša Santovac u Palati Srbija.

U pitanju je kompleksan dvogodišnji projekat, ukupne vrednosti oko 600 miliona dinara, s tim da se po jedna faza realizuje tokom ove i naredne godine, a predmet potpisanog ugovora je realizacija prve faze.

Kako je navedeno u opisu projekta, nesanitarna deponija locirana je uz saobraćajnicu Zrenjanin – Beograd i na predmetnoj lokaciji dugi niz godina odlagao se gradski komunalni otpad, sve do otvaranja sadašnje deponije, 1986. godine. Do tada deponovana velika količina otpada je stabilizovana i prekrivena slojem zemljišta, na kojem je formirano prizemno zelenilo.

Iz Gradske uprave Zrenjanin ovim povodom kažu da je cilj sanacije koja će se realizovati u dve faze, jeste uklanjanje dela deponovanog otpada do “zdrave podloge” na projektovanim trasama cevovoda atmosferske kanalizacije iz industrijske zone “Jugoistok 2” i prostora namenjenog za retenziju atmosferskih voda sa pratećim sadržajima. Deo koji je planiran za sanaciju zahvata površinu od oko 5 hektara, a  predviđeno je uklanjanje gornjih slojeva (nasute zemlje, peska, građevinskog i komunalnog otpada), do orijentacione kote dna planirane retenzije za atmosferske vode.

Sredstva koja su danas odobrena Gradu Zrenjaninu namenjena su sufinansiranju radova u okviru prve faze sanacije, čija je ukupna vrednost 253.632.000 dinara. Ostatak sredstava obezbeđen je iz budžeta Grada Zrenjanina, a realizacija i ove aktivnosti u funkciji je ambicioznog i sveobuhvatnog programa “Zeleni Zrenjanin”, strateškog ekološkog projekta podržanog u punoj meri i od strane Ministarstva zaštite životne sredine.

Pročitajte još:

Preuzmite našu Android aplikaciju sa Google Play Store.

Tagovi:

Pročitajte još: