Gradu Pančevu sredstva od Pokrajine za čišćenje divljih deponija

PANČEVO – Gradu Pančevu odobrena su sredstva za projekat u oblasti ekologije Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine namenjena za uklanjanje divljih deponija.

Ugovori sa predstavnicima lokalnih samouprava sa teritorije AP Vojvodine, koje su putem konkursa ostvarile pravo na dodelu bespovratnih sredstava za podršku u realizaciji projekata u oblasti zaštite životne sredine potpisani su danas u holu Pokrajinske vlade.

Reč je o dva konkursa, od kojih je jedan namenjen finansiranju i sufinansiranju projektnih aktivnosti za rešavanje problema neadekvatnog odlaganja otpada – sanacije i rekultivacije divljih deponija i degradiranih površina na teritoriji AP Vojvodine.

Na ovom konkursu Gradu Pančevo odobreno je tri miliona dinara za čišćenje divljih deponija na teritoriji grada Pančeva, a sredstva će biti upotrebljena za čišćenje divljih deponija i odnošenje tog otpada na novu sanitarnu deponiju sa 13 lokacija u Pančevu.

U ime Grada Pančeva ugovor je potpisala gradska menadžerka Maja Vitman.

 

Maja Vitman

 

“Divlje deponije predstavljaju veliki ekološki problem i sredstva dobijena na ovom konkursu iskoristićemo za uklanjanje divljih deponija na teritoriji grada Pančeva. Cilj našeg projekta je da se doprinese uspostavljanju integralnog sistema upravljanja otpadom na teritoriji grada Pančeva i očisti nelegalno deponovan otpad sa divljih deponija, kao i da se komunalni čvrsti otpad sa divljih deponija transportuje na sanitarnu deponiju. Čišćenjem divljih deponija stvaraju se uslovi za ispravno postupanje sa otpadom iz domaćinstava, kako u zdravstvenom smislu, tako i u pogledu zaštite životne sredine, uspostavlja se higijensko i estetsko sakupljanje komunalnog čvrstog otpada. Građani se usmeravaju na pravilno postupanje sa otpadom i angažovanjem zaposlenih iz komunalnog preduzeća smanjuje se broj divljih deponija i stajališta za kontejnere se čiste i održavaju. Građani su upoznati sa pravilnim postupanjem sa otpadom iz domaćinstava, razvija se svest i menjaju navike u postupanju sa otpadom koji se smešta na uređena mesta i u odgovarajuće posude čiji sadržaj zbrinjavanja od strane Javnog komunalnog preduzeća „Higijena“ Pančevo”, navela je Maja Vitman.

 

 

Na ovom konkursu Opštini Opovo je odobreno 1,5 miliona dinara za uklanjanje nelegalnog odloženog otpada na divljim deponijama u Opovu i Sakulama, a Opštini Plandište 500.000 dinara za uklanjanje divljih deponija.

Drugi konkurs namenjen je finansiranju i sufinansiranju izrade projektno-tehničke dokumentacije za projekte u oblasti upravljanja komunalnim otpadnim vodama na teritoriji AP Vojvodine, kao pomoć jedinicama lokalne samouprave u cilju obezbeđenja stabilnog i dugoročnog odvođenja otpadnih voda, zaštite i poboljšanja kvaliteta vode i životne sredine uopšte, smanjenje rizika po javno zdravlje i unapređenje kvaliteta života stanovništva, podrške ruralnom razvoju, stvaranja preduslova za održivi društveni i ekonomski razvoj i smanjenja regionalnih dispariteta.

 

 

Na ovom konkursu Opštini Bela Crkva odobreno je tri miliona dinara za odvođenje otpadnih voda u mestu Vračev Gaj, a Opštini Opovo dva miliona dinara za projektno-tehničku dokumentaciju za Postrojenje za preradu otpadnih voda.

Ugovore je uručio pomoćnik pokrajinskog sekretara za urbanizam i zaštitu životne sredine Nemanja Erceg.
Pročitajte još:

Preuzmite našu Android aplikaciju sa Google Play Store.

Tagovi:

Pročitajte još: