Gradi se prva škola sa bazenom u Novom Sadu (FOTO)

NOVI SAD – Gradska uprava stavila je na javni uvid urbanistički projekat nove zgrade Osnovne škole “Miloš Crnjanski” u novosadskom naselju Satelit i biće to prva osnovna škola sa bazenom u Srpskoj Atini.

Nova škola će biti građena na parceli većoj od 15.000 kvadratnih metara sa potpuno ravnim krovom a nalaziće se na mestu na kom su trenutno sportski tereni postojećeg objekta koji svojim kapacitetom i sve većim brojem učenika više ne zadovoljava potrebe stanovnika tog dela grada.

– Novi objekat je pozicioniran u zapadnom delu kompleksa i postavljen je tako u odnosu na regulacione linije da zauzima središnji deo, ostavljajući dovoljno prostora i sa južne i sa severne strane za formiranje saobraćajnih i pešačkih površina. Radi maksimalnog iskorišćenja oblika i dubine parcele objekat je koncipiran kao dvotrakt, čime je formiran centralni atrijum sa slobodnim prostorom koji omogućava dvostranu orijentaciju na nadzemnim etažama. Duž centralnog atrijuma formirane su otvorene galerije u funkciji pristupa jedinicama-učionicama. Objekat je koncipiran tako da se objedine svi sadržaji školskog programa u jednu multifunkcionalnu celinu – navodi se u opisu projekta na javnoj prezentaciji.

Foto: Grad Novi Sad

Planirano je i da se na mestu postojeće škole, nakon što se sruši posle gradnje novog objekta, sagrade dva kombinovana sportska terena dimenzija 40×20 metara, kao i trim staza koja je pozicionirana tako da se sačuva spomenik prirode – drvo platan koje se nalazi u dvorištu a u kome će biti parking sa 24 mesta i parking za oko 60 bicikala.

Dvospratnica sa sutrenom

Nova škola “Miloš Crnjanski” će biti dvospratnica sa suterenom visoka 14 metara i neto površinom većom od 11.500 kvadratnih metara. Kako je navedeno, s obzirom na to da su u prizemlju formirani atrijumi koji se pružaju kroz objekat celom njenom visinom, bruto površina prizemlja, bez atrijuma će iznositi više od 3.000 metara kvadratnih. Procenat zauzetosti parcele nakon gradnje će biti oko 28 odsto, dok će zelene površine pokrivati oko 40 odsto.

U projektu se precizira i da će kolski pristup školi biti iz Ulice Stevana Momčilovića. Pešaci će moći da uđu kroz tri ulaza, iz Ulice Stevana Momčilovića, kao i dva iz Ulice Anđe Ranković, pri čemu će glavni ulaz biti sa strane ove ulice. U novoj školi, osim glavnog ulaza, planirani su poseban ulaz za zaposlene, ekonomski ulaz za snabdevanje kuhinje, ulaz u podstanicu, kao i potrebni protivpožarni izlazi.

Bazen sa pratećim sadržajem

U suterenskom nivou je planiran bazenski prostor sa pratećim sadržajima, multifunkcionalne i sportske sale koje se nalaze u centralnom delu objekta. Na ovoj etaži su u traktu ka ulici Anđe Ranković smešteni i sadržaji za prijem roditelja, kancelarije zaposlenih, zbornica, kancelarija direktora i auditorijum ka otvorenim terenima. Trakt prema ulici Stevana Momčilovića je funkcionalno opredeljen za kuhinjski prostor-prateće prostorije, svlačionice, teretanu, sanitarni blok i prostor podstanice.

Foto: Grad Novi Sad

Na nivou prizemlja predviđen je glavni ulazni hol sa auditorijumom, kao i centralne vertikalne komunikacije. U prizemlju su planirane učionice za učenike nižih razreda, sanitarni blokovi, kuhinja sa kantinom i trpezarijom.

Prvi i drugi sprat imaju u potpunosti obrazovnu namenu sa učionicama, kabinetima i pripremnim prostorijama. Ukupno je planirano 36 učionica u školi, a na prvom i drugom spratu dva trakta su povezana galerijama u vidu hodnika koji presecaju multifunkcionalnu i sportsku salu i formiraju jedinstvenu vizuelnu celinu. Sportska sala je trovisinski prostor omeđen hodnicima koji ostvaruju vizuelni kontakt, ali sprečavaju neželjene zvučne efekte. Na prvom i drugom spratu su planirane i biblioteka, prostori za razne sekcije, kao i izlaz na otvorenu ozelenjenu terasu, namenjenu učenju i školskim događajima na otvorenom.

Kad kreće izgradnja?

Prema nekim najavama iz lokalne uprave početak gradnje nove škole “Miloš Crnjanski” očekuje se sledeće godine, a sredstva će verovatno osim Grada izvojiti i Pokrajina, kao i Republika. Da će se graditi nova škola najavljeno je još 2019. godine, a prošle godine je Vojvodina platila izradu projekte dokumentacije koja je sada na javnom uvidu.

Svi zainteresovani građani mogu da vide projekat nove škole od danas do 19. aprila od 10 do 13 časova u Upravi za urbanizam u Školskoj 3, u kancelariji 32, ili na sajtu Grada. Na ovaj projekat nove škole “Miloš Crnjanski” zainteresovana pravna i fizička lica mogu da ulože prigovor ili sugestije u pisanom obliku Upravi za urbanizam ili preko elektronske pošte na adresu planiranje@uprava.novisad.rs.

Podsetimo, postojeća zgrada škole “Miloš Crnjanski” je sagrađena 1962. godine pod imenom “Boris Kidrič” i dograđena je 2010. tako da sada ima 4.159 kvadratnih metara i u njoj postoje 43 odeljena sa 1.157 učenika. Sadašnji objekat ima dva sprata i dva međusprata, sa ukupno 24 različite učionice, bibliotekom, zbornicom i dve fiskultulrne sale od 350 kvadrata i prateće prostorije. Ovo, međutim, nije dovoljno, jer se svake godine povećava broj učenika.

Preuzmite našu Android aplikaciju sa Google Play Store.

Tagovi:

Pročitajte još: