logo transparend vojvodina uzivo

Grad Pančevo raspisao Javni poziv za regresiranje troškova prevoza srednjoškolaca

PANČEVO – Grad Pančevo raspisao je Javni poziv za regresiranje troškova prevoza srednjoškolaca – učenika koji redovno pohađaju srednju školu na teritoriji drugog grada ili opštine za školsku 2023/2024. godinu.

Grad Pančevo poziva zainteresovane učenike ili roditelje da podnesu zahtev za ostvarivanje prava na regresiranje troškova prevoza učenika koji redovno pohađaju srednje škole na teritoriji drugog grada odnosno opštine.

Zahtev za ostvarivanje prava na regresiranje troškova prevoza učenika, podnosi se na posebno popunjenom i potpisanom obrascu, koji se može preuzeti u Uslužnom centru Gradske uprave grada Pančeva i na zvaničnoj stranici internet prezentacije Grada Pančeva www.pancevo.rs i uz koji se prilažu sledeći dokazi:

– izvod iz MKR za učenika,
– fotokopija lične karte roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika učenika ili fotokopija lične karte učenika ukoliko je učenik punoletan,
– potvrda srednje škole o upisu i redovnom pohađanju nastave učenika,
– izjava da učenik nije korisnik usluge smeštaja u učeničkim centrima-domovima, overena kod javnog beležnika,
– potvrda Policijske uprave Pančevo o prebivalištu učenika,
– izjava o davanju saglasnosti za obradu podataka o ličnosti, popunjena i potpisana od strane podnosioca prijave.

Pravo na regresiranje troškova prevoza učenika utvrđuje se u formi potvrde i priznaje se u nominalnom iznosu koji će gradonačelnik utvrditi posebnim aktom, a isplaćuje se dva puta godišnje, odnosno za svako polugodište, na namenski račun otvoren na ime roditelja, odnosno punoletnog učenika, otvoren po nalogu sekretarijata Gradske uprave Grada, nadležnog za poslove u oblasti finansijske podrške porodici sa decom.

Potvrde srednje škole o upisu i pohađanju nastave učenika podnose se dva puta godišnje i to na početku nove školske godine i na početku drugog polugodišta.

Javni poziv će biti objavljen u nedeljnom listu „Pančevac“ A.D. i na zvaničnoj stranici internet prezentacije Grada Pančeva www.pancevo.rs i otvoren 15 dana od dana njegovog objavljivanja na zvaničnoj stranici internet prezentacije Grada Pančeva www.pancevo.rs.

Zahtev se podnosi lično u Uslužnom centru Gradske uprave grada Pančeva, u kancelariji broj 21 ili poštom na adresu Trg Kralja Petra I 2-4, Pančevo, sa naznakom „PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA REGRESIRANjE TROŠKOVA PREVOZA UČENIKA, ZA ŠKOLSU 2023/2024. GODINU“.
Dodatne informacije mogu se dobiti pozivanjem na brojeve telefona: 013/308-753, kontakt osoba: Ivana Đorđević ili 013/308-802 kontakt osoba Željka Nedić.

Pročitajte još:

Preuzmite našu Android aplikaciju sa Google Play Store.

Tagovi:

Pročitajte još:

Претрага
Close this search box.