Grad Pančevo i ove godine finansira i rad romskih organizacija civilnog društva

PANČEVO – Gradonačelnik grada Pančeva raspisao je konkurs za finansiranje odnosno sufinansiranje projekata romskih organizacija civilnog društva u 2023. godini.

Predmet konkursa jen implementacija mera i aktivnosti u skladu sa Strategijom za inkluziju Roma u Republici Srbiji za period 2022 – 2030. kao i negovanje i očuvanje romske kulture i tradicije.

Pravo učešća imaju registrovane romske organizacije civilnog društva.

Opšti kriterijumi za izbor projekata

1. Projekat treba da se odnosi na realizaciju mera i aktivnosti predviđenih Akcionim planom za društvenu integraciju Roma u gradu Pančevu u skladu sa Strategijom za inkluziju Roma u Republici Srbiji za period 2016 – 2025, kao i da bude vezan za negovanje i očuvanje romske kulture i tradicije.
2. Ciljevi projekta trebalo bi da se odnose na identifikovane potrebe određenih ciljnih grupa
3. Projekat treba da sadrži merljive pokazatelje rezultata

Jedna organizacija može učestvovati na ovom konkursu sa jednim predlogom projekta.

Za realizaciju ovog konkursa predviđen iznos je 1.000.000 dinara. Iznos odobrenih sredstava za realizaciju projekta se utvrđuje na osnovu vrednovanja projektnih aktivnosti i broja obuhvaćenih korisnika projekta.

Konkurs se objaviljuje na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva, portalu e-Uprava i Oglasnoj tabli Gradske uprave grada Pančeva i biće otvoren do 15. juna, te se predlozi projekata i programa mogu dostavljati u naznačenom roku.

Pročitajte još:

Preuzmite našu Android aplikaciju sa Google Play Store.

Tagovi:

Pročitajte još: