logo transparend vojvodina uzivo

Gojković: Neupitna posvećenost Srbije u rešavanju rodno zasnovanog nasilja

Maja Gojković
BEOGRAD – Predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Maja Gojković ocenila je danas da je posvećenost Srbije u rešavanju rodno zasnovanog nasilja neupitna i podsetila da je tokom 2022. godine 26 žena izgubilo život u porodičnom i partnerskom nasilju.

„U Srbiji postoji podrška ka nultoj toleranciji prema rodno zasnovanom nasilju“, rekla je Gojković na otvaranju konferencije posvećene rodnoj ravnopravnosti, u organizaciji Ženske parlamentarne mreže i Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova.

Neophodno je, kako je naglasila, raditi na širenju društvene svesti o štetnosti rodno zasnovanog nasilja uzimajući u obzir činjenicu da 85 odsto građana smatra da je rodno zasnovano nasilje u Srbiji uobičajena pojava, a 29 odsto ili skoro trećina smatra da je nasilje privatna stvar i da treba da se reši u okviru porodice.

U Srbiji se, naglasila je, može stvoriti bezbedno okruženje za sve žene i devojčice ukoliko postoji efikasan i aktivan zajednički, multisektorski i koordinisan rad institucija, na čemu kao društvo moramo da radimo. „Jasno je da moramo da radimo više na edukaciji stanovništva, posebno mladih, o štetnosti nasilja i da ih naučimo da prepoznaju šta je sve nasilje i kako da odreaguju. Ne sme biti nikakvog opravdanja ili relativizacije nasilja nad ženama. Na svima nama je da doprinesemo izgradnji društva u kome se nasilje nad ženama neće tolerisati i u kome će nasilnik i odgovarati pred zakonom i biti na stubu srama“, navela je Gojković koja je potpredsednica Vlade i ministarka kulture.

Prema njenim rečima, potrebna je potpuna i dosledna primena donetih zakona i korišćenje svih mehanizama koje zakon omogućava, kako bi se naše društvo izborilo sa nasiljem nad ženama. Današnji skup, kako je navela, predstavlja priliku da se sagledaju svi aspekti tog kompleksnog pitanja, a da se učešćem pruži podrška težnji ka nultoj toleranciji prema rodno zasnovanom nasilju. „Posvećenost naše države u rešavanju ove pošasti koja pogađa ne samo Srbiju, već i sve zemlje na svetu, neupitna je.

Kako bismo osnažili odgovor nadležnih institucija i borbu protiv nasilja nad ženama učinili efikasnijom, unapredili smo normativni okvir“, naglasila je Gojković i dodala da je, na osnovu statističkih podataka, u ovoj godini 26 žena izgubilo život u partnerskom i porodičnom nasilju. Navela je da je samo u poslednjih 10 godina, ubijeno 300 žena, što, kako je naglasila, zahteva i nameće potrebu da se govori o važnosti institucionalne reakcije na rodno zasnovano nasilje i femicid. Gojković je podsetila da Zakon o sprečavanju nasilja u porodici, koji je usvojen u Narodnoj skupštini u vreme kada je bila predsednica parlamenta, koji se primenjuje od juna 2017. godine, predviđa koordinirani rad nadležnih institucija. Podsetila je na važnost funkcionisanja te koordinacije na svim nivoima – republičkom, pokrajinskom i lokalnom, među resornim ministarstvima i nadležnim državnim institucijama. „Tada smo i prvi put uveli izricanje ‘hitnih mera’ prema nasilniku, koje mogu trajati 48 sati. Njihova glavna svrha je da se on, pre svega, udalji od žrtve.

Predvideli smo prinudno iseljavanje nasilnika iz kuće, kao i prinudnu zabranu prilaska i kontaktiranja sa žrtvom. Druga važna novina bila je formiranje grupa za koordinaciju i saradnju koje imaju zadatak kreiranje individualnih planova zaštite, u dogovoru sa žrtvom nasilja. Veoma je važno što je zakon predvideo i specijalizovane obuke za policijske službenike, javne tužioce i sudije, kako bi u kontaktu sa žrtvom, ali i nasilnikom, pružili adekvatan odgovor i postupanje“, izjavila je predsednica Koordinacionog tela. Gojković je rekla da novi Zakon o rodnoj ravnopravnosti, takođe, krovni u toj oblasti, predviđa mere i aktivnosti usmerene na suzbijanje rodno zasnovanog nasilja. Između ostalog, specijalizovane usluge za slučajeve rodno zasnovanog nasilja: SOS telefon, sigurne kuće i prihvatilišta, besplatnu pravnu pomoć i psihološka savetovališta, pomoć žrtvama seksualnog nasilja u kriznim centrima, kao i rad sa počiniocima.

Dodala je da je usvojena i Strategija za sprečavanje i borbu protiv rodno zasnovanog nasilja prema ženama i nasilja u porodici za period 2021-2025, koja je usklađena sa Istanbulskom konvencijom i međunarodnim preporukama. „Stvorili smo sve preduslove da međuresorna saradnja i koordinacija bude jača, a podrška žrtvama nasilja adekvatna i pravovremena. Srbija je u proteklom periodu ostvarila vidan napredak u pogledu unapređenja zakonskog okvira u oblasti borbe protiv nasilja u porodici. Mnogo više pažnje i podrške se pridaje žrtvi, ali i dalje zabrinjavaju podaci o broju žena žrtava nasilja, a pogotovo broj sa smrtnim ishodom”, napomenula je predsednica Koordinacionog tela.

Pročitajte još:

 Preuzmite našu Android aplikaciju sa Google Play Store.

Tagovi:

Pročitajte još:

Претрага
Close this search box.