Foto-konkurs povodom Svetskog dana zdravlja

PANČEVO – Novinsko izdavačka ustanova ,Makedonski informativni i izdavački centar poziva građane da se pridruže ovogodišnjem Svetskom danu zdravlja učešćem u kampanji: Šta za vas znači život na zdravoj planeti? i 7. aprila postavite sliku svog omiljenog mesta u školi, radnom mestu, parku ili blizu vode, gde jedete svoju omiljenu zdravu hranu ili ste fizički aktivni – i pokažete šta za vas znači život na zdravoj planeti.

Fotografiju sa porukom dostaviti na adresu: niu.miic43@gmail.com, a za uzvrat će Vam „Makedonski informativni i izdavački centar na poklon poslati neko od njihovih izdanja.

Svake godine 7. aprila u celom svetu obeležava se Svetski dan zdravlja na godišnjicu osnivanja Svetske zdravstvene organizacije. Svetski dan zdravlja je globalna kampanja koja se svake godine fokusira na jedan od javno-zdravstvenih problema i pruža mogućnosti da se započne udružena akcija u cilju unapređanja zdravlja i blagostanja ljudi.

Dostupnost zdravstvene zaštite je jedno od osnovnih prava svakog čoveka bez obzira na pol, rasnu ili versku pripadnost, socijalno ili ekonomsko stanje ili političko uverenje. Nejednakosti u zdravlju predstavljaju značajan javnozdravstveni problem i posledica su nejednakih životnih mogućnosti, kako u porodici i lokalnoj zajednici tako i na radnom mestu. Neke nejednakosti u zdravlju mogu se pripisati biološkim razlikama ili sopstvenim izborima, dok se druge pripisuju okolini i spoljnim faktorima koji su izvan kontrole pojedinaca. Nejednakosti u zdravlju mogu nastati direktno kao posledica društveno-ekonomskih faktora kao što su siromaštvo, nepravilna ishrana, zagađena okolina, rizično ponašanje ili indirektno kao posledica nedostupnosti zdravstvene zaštite.

Pandemija bolesti kovid-19 najviše je uticala na one zajednice koje su već bile ugrožene siromaštvom i ograničenim pristupom zdravstvenim uslugama, a time i na povećanje socijalnih i nejednakosti u zdravlju. Ove godine Svetski dan zdravlja podseća na pravo na zdravlje za sve i poziva ljude da grade zdraviji svet. Važno je razvijati zdravstvenu politiku unutar zdravstvenog sistema u kojoj se vodi računa o socijalnom, ekonomskom i ekološkom blagostanju.

“Mi u Novinsko izdavačkoj ustanovi ,Makedonski informativni i izdavački centar smatra da je unapređenje zdravlja moguće primenom zdravih stilova života i smanjenjem faktora rizika po ljudsko zdravlje. Jednako je važno razvijati zdravstveni sistem koji pravično unapređuje zdravstvene ishode, čije usluge odgovaraju potrebama korisnika, koji je finansijski održiv i počiva na politici i praksi „neisključivanja” tj. dostupan je, pristupačan i delotvoran”, navodi se u saopštenju.

Preuzmite našu Android aplikaciju sa Google Play Store.

Tagovi:

Pročitajte još: