Fondacija Đoković u saradnji sa Novim Sadom otvorila osmi Centar za roditelje

NOVI SAD – U saradnji sa partnerima The Human Safety Net-om i Generali osiguranje Srbija, Fondacija Đoković je otvorila osmi od 15 Centara za roditelje širom Srbije.

U okviru programa “Podrška, NE perfekcija” (PNP), Novak Đoković Fondacija je u Novom Sadu otvorila Centar za roditelje pri PU “Radosno detinjstvo”. Centri, u kojima će se održavati PNP radionice vođene od strane obučenih facilitatora, predstavljaju jedinstven projekat koji se u Srbiji realizuje po prvi put.

Svrha centara je da se roditelji i staratelji dece uzrasta do 6 godina dodatno osnaže kako bi se što bolje starali o svojoj deci i stvorili mrežu međusobne podrške.

Sredstva su obezbeđena od strane projekta “Proširi uticaj”, inovativne višegodišnje strategije The Human Safety Net-a koja za cilj ima širenje društvenog uticaja na najugroženije porodice i odgovorne preduzetnike.

Planirano je da tokom 2021. i 2022. širom Srbije bude otvoreno 15 ovakvih centara kao i da program “Podrška, NE perfekcija” do kraja 2023. godine obuhvati još 2800 roditelja i skoro 5600 dece, uz blisku saradnju sa državnom i lokalnom upravom.

Foto: NDF Novi Sad

Novak Đoković Fondacija osnovana je 2007. godine kao organizacija koja ulaže u predškolsko obrazovanje u Srbiji, zemlji u kojoj tek svako drugo dete ima pristup predškolskom obrazovanju.

Rad Fondacije temelji se na uverenju da se predškolskim obrazovanjem mogu promeniti životi dece i cele zajednice. To se postiže stvaranjem najkvalitetnijih programa i okruženja za učenje, u kojima je priliku da se usavršava imalo više od 2.200 vaspitača i učitelja. NDF je do sada rekonstuisala i izgradila 47 vrtića i pomogla više od 47.505 dece.

The Human Safety Net je inicijativa Generali grupe koja povezuje ljude radi pružanja podrške onima kojima je najpotrebnija. Sa ciljem da unapredi život ljudi van okvira svakodnevnog poslovanja, Generali grupa udružila je snage sa neprofitnim organizacijama širom sveta. Kompanija Generali Osiguranje Srbija priključila se inicijativi oktobra 2017. godine, a već naredne godine sklopila je partnerstvo sa Fondacijom Novak Đoković. Generali Osiguranje Srbija angažuje svoje zaposlene i pruža finansijsku podršku programu “Podrška, ne perfekcija”, koji pomaže roditeljima i starateljima da deci uzrasta do šest godina pruže šansu za bolju budućnost uprkos teškim životnim okolnostima.

Tagovi:

Pročitajte još: