Đukić Dejanović: Izmenama zakona jačamo vaspitnu funkciju škole

BEOGRAD  – Ministarka prosvete Slavica Đukić Dejanović izjavila je danas da će setom prosvetnih zakona koje je na današnjoj sednici usvojila Vlada Srbije sistem obrazovanja biti u značajnoj meri unapređen, posebno kada je reč o prevenciji i reagovanju na nasilje u ustanovama obrazovanja.

“Izmenama i dopunama osnovnog i posebnih zakona u oblasti obrazovanja jačamo vaspitnu funkciju škola i omogućavamo realizaciju utvrđenog seta mera radi bolje prevencije i efikasnijeg reagovanja i postupanja u slučajevima nasilja u školama”, rekla je Đukić Dejanović, a saopšteno je iz Ministartsva prosvete.

Ministarka je naglasila da je cilj ovih izmena povećanje odgovornosti svih aktera u školskom životu, ali i proširenje lepeze mogućnosti kada je vaspitni rad u pitanju.

“Naš cilj je da obrazovni sistem unapredimo u smeru koji će omogućiti da svi zajedno utičemo na prevenciju i smanjenje nasilja među mladima”, rekla je ona.

U saopštenju se navodi da će predložene izmene zakona omogućiti, između ostalog, da od drugog razreda osnovne škole ocena iz vladanja učenika uđe u prosek ocena na polugodištu i kraju godine, kao i mogućnost udaljavanja učenika sa nastave u trajanju od minimum pet dana u slučaju teže povrede obaveza učenika.

Novine donose i mogućnost pojačanog vaspitnog rada sa učenicima koji čine nasilje ili ispoljavaju problematično ponašanje i van prostora škole, mogućnost društveno-korisnog rada i angažovanja učenika u okviru pojačanog vaspitnog rada.

Takođe i skraćene rokove za pokretanje i vođenje disciplinskog postupka u slučajevima teže povrede obaveza učenika i odlaganje ispisivanja učenika srednje škole dok se vodi disciplinski postupak, kao i obavezu intenzivnije saradnje i komunikacije svih ustanova koje se bave zaštitom od nasilja (škole, MUP, Centri za socijalni rad, lokalne zajednice).
Zakonskim rešenjima koje je usvojila Vlada Srbije predviđeno je i smanjenje broja učenika u odeljenju od sledeće školske godine na maksimalno 28 đaka.

Jedna od izmena i dopuna zakona predviđa da se rok za početak sprovođenja državne mature pomera za školsku 2025/2026. godinu.

Vlada Srbija usvojila je danas Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, kao i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o udžbenicima, kojim se omogućava uvođenje nacionalne čitanke i utvrđuje način pripreme i odobravanja ovog nastavnog sredstva.

Pročitajte još:

Preuzmite našu Android aplikaciju sa Google Play Store.

Tagovi:

Pročitajte još:

Search
Close this search box.