Do 2025. godine EU će imati milion radnika u solarnoj industriji – Sedam preporuka da ih bude više

Radna snaga u solarnoj industriji EU porasla je sa 466.000 radnika u 2021. godini na 648.000 u 2022. godini. Reč je o povećanju od 39% , navodi se u Izveštaju o radnim mestima u solarnoj industriji EU koji je objavila organizacija SolarPower Europe.

S obzirom na brz rast broja radnika u solarnoj industriji, visokokvalitetne veštine moraju ići zajedno sa masovnim zapošljavanjem, navodi asocijacija koja okuplja više od 280 organizacija iz sektora solarne energije.

Treći godišnji izveštaj o radnim mestima u solarnoj industriji EU predviđa više od milion radnika u solarnoj industriji EU već do 2025. godine. Ovi radnici će morati biti adekvatno obučeni da obezbede dobro funkcionisanje i sigurnost opreme i instalacija za solarnu energiju.

Iako analiza pokazuje značajan rast zaposlenosti u solarnoj industriji, izazovi i dalje postoje u razumevanju nedostataka i u osiguravanju da svaki radnik u solarnoj industriji ima pravu vrstu i nivo veština potrebnih za realizaciju energetske tranzicije. Izveštaj deli sedam preporuka za politike kako bi se osigurala radna snaga u solarnoj industriji koja je potrebna Evropi.

Nacionalne procene nedostataka veština

Države članice moraju pojačati napore u identifikaciji nedostataka u svojoj radnoj snazi i veštinama. Trenutno, kako se navodi, podaci nisu potpuni i moraju ih prikupiti privatne inicijative.

Kampanje za komunikaciju i obrazovanje o “zelenim” zanimanjima

Kako se navodi u izveštaju, primetan je strukturni nedostatak tehničkih radnika zbog čega je potrebna temeljna promena u obrazovnim sistemima. Vlasti bi trebalo bolje da komuniciraju o potrebama za “zelenim” poslovima i mogućnostima obuke.

– Još važnije je da se manuelne profesije bolje vrednuju među studentima i tražiocima posla, kao društveno cenjene karijere sa perspektivom razvoja – piše u izveštaju.

Specijalizovana obuka za relevantne stručnjake

Za instalaciju solarnih panela na krovovima obično su potrebna dva glavna tipa stručnjaka: kvalifikovani električari za projektovanje, povezivanje na mrežu i nadzor projekata i građevinski radnici za mehaničke radove (postavljanje nosača i modula). S obzirom na to da solarna industrija traži veliki broj stručnih radnika za instalaciju sve većeg broja solarnih projekata, ubrzana obuka oba ova zanimanja za izradu solarnih instalacija je neophodna.

Programi prekvalifikacije usmereni prema potrebama pravedne tranzicije

Neki solarni poslovi (kao što su građevinski radnik u solarnoj industriji ili krovopokrivač) dostupni su kroz programe prekvalifikacije, a neki radnici su imali prethodno zaposlenje pre nego što su se pridružili ovoj industriji. Treba podržavati i olakšavati doživotnu obuku za radnike, posebno u industrijama u tranziciji.

Osim toga, solarna industrija se brzo razvija. Solarni paneli se unapređuju, solarni invertori se sve više digitalizuju, a električna vozila ili toplotne pumpe donose nove mogućnosti za povezivanje na nivou zgrada. Da bi bili u korak s tehnološkim razvojem, električari i instalateri moraju imati pristup odgovarajućim programima za unapređivanje veština, u tesnoj saradnji s proizvođačima.

Osigurati veštine u svim energetskim politikama

U narednim godinama, implementacija fotonaponskih sistema će ozbiljno uticati na dostupnost pravih veština i radnika za obavljanje neophodnih radova. Integrisana renoviranja zgrada mogu se promovisati kroz pametne subvencionisane šeme (na primer, u nekoliko zemalja, programi uklanjanja azbesta se povezuju sa subvencijama za instalaciju solarnih panela, kombinujući dva tipa radova na krovu u jedan) ili kroz poboljšan pristup informacijama (na primer, nekoliko zemalja je testiralo informacione tačke koje građanima nude rani dijagnostički pregled potencijala za renoviranje, podstičući građane da izvrše povezane radove na renoviranju i instaliranje toplotnih pumpi, električnih vozila, fotonaponskih sistema.

Prekogranično priznavanje veština

Vlasti moraju osigurati međusobno priznavanje kvalifikacija za električare i instalatere u okviru Direktive o uslugama i Direktive o obnovljivim izvorima energije. Na dugoročnom planu, trebalo bi razviti standard za sertifikaciju električara na nivou EU, uspostavljajući zajedničku nomenklaturu veština električnog inženjerstva i zajedničku osnovu zahteva u vezi sa veštinama. EU takođe može olakšati angažovanje radnika u solarnoj industriji između država, na primer, stvaranjem nacionalnih kontakt tačaka za omogućavanje ovih procesa.

Olakšati ulazak radnika iz trećih zemalja

Konačno, EU mora podržati rast sektora solarnih energetskih sistema olakšavajući ulazak radnika iz trećih zemalja. Različiti programi poput partnerstva za talente, ako se primene s pravilnim fokusom i resursima, mogu usmeriti legalnu migraciju ka strateškim sektorima.

Pročitajte još:

Preuzmite našu Android aplikaciju sa Google Play Store.

Tagovi:

Pročitajte još:

Search
Close this search box.