Centar za socijalni rad Pančevo pokreće novu uslugu – hraniteljstvo za odrasle

PANČEVO – Centar za socijalni rad u Pančevu pokreće novu uslugu – razvijanje hraniteljstva za odrasle kroz projekat „Prvi korak u razvijanju usluge hraniteljstvo za odrasle“.

Centar za socijalni rad „Solidarnost“ Pančevo uz podršku Grada Pančeva, radi na stalnom pooboljšanju kvaliteta života svojih sugrađana i na osnovu uočenih potreba unapređuje postojeće i razvija nove usluge socijalne zaštite.

Poslednjih godina izražena je potreba za sve češćim zbrinjavanjem odraslih i starijih lica u odgovarajuću ustanovu socijalne zaštite.

„U ove grupe korisnika ubrajamo odrasla lica sa nekom vrstom invaliditeta, koja žive sama i nemaju nikog od bližnjih ko bi im pomogao. Takođe i starija lica koja su u nekom smislu zanemarena od strane porodice, uglavnom jednočlana, samačka domaćinstva, koja ne žele da se smeste u Dom za stara lica ili zbog ograničenog kapaciteta za smeštaj u ustanovu, nije moguće zbrinuti ih. Pored ove dve kategorije korisnika, značajan je i broj mladih koji su na mlađem uzrastu bili zbrinuti u neku od hraniteljskih porodica, a koji više ne ispunjavaju uslov za ovakvim vidom zbrinjavanja zbog godina života. U takvim slučajevima, potrebno je utvrditi radnu spsobnost i ukoliko se proceni da je lice radno nesposobno, ispunjava uslov da se zbrine putem hraniteljskog smeštaja za odrasla lica“, objasnila je Sanja Patalov Stojadinović, v.d. direktora Centra za socijalni rad u Pančevu.

Ograničavajući faktor koji je prisutan u svim opštinama u Srbiji jeste deficitarni broj specijalizovanih ustanova za zbrinjavanje odraslih lica kao i ograničenost kapaciteta za stara nepokretna lica.

U takvim okolnostima usluga hraniteljstva za odrasla i starija lica je prepoznata kao optimalno i racionalno rešenje. Zakonski okvir predviđa mogućnost smeštaja u hraniteljsku porodicu kako maloletnih tako i punoletnih lica, uz poštovanje tačno propisane procedure koja se primenjuje u Centru za socijalni rad.

 

 

„Zahvaljujući podršci Grada Pančeva, kroz projektnu aktivnost, započnjemo sada jednu kampanju u pogledu informisanja sugrađana o ovoj usluzi, kako u gradskim tako i prigradskim naseljima. Svi zainteresovani koji žele da budu budući hranitelji imaju mogućnost da se obrate Centru za socijalni rad Pančevo, da podnesu zahtev kako bi se započelo sa propisanom procedurom“, kaže Sanja Patalov Stojadinović.

Informacije će biti postavljene i na internet stranici www.csrpancevo.rs.

Pročitajte još:

Preuzmite našu Android aplikaciju sa Google Play Store.

Tagovi:

Pročitajte još:

Претрага
Close this search box.