Breskve i nekatrine na udaru štetočina i patogena

Na području Srbije proizvodni zasadi bresaka i nektarina se u zavisnosti od sortimenta nalaze u različitim fazama razvoja, od različitih faza sazrevanja ploda do završnih faza razvoja ploda. Berba ranog sortimenta je u toku. Pregledima zasada bresaka i nektarina uočeno je prisustvo položenih jaja breskvinog smotavca. U toku je polaganje jaja druge generacije ove štetočine, a započelo je i piljenje larvi.

Preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida uz obavezno poštovanje karence:

– Exirel (a.m. cijantraniliprol), 0,075-0,1%, karenca 7 dana
– Coragen 20 SC, Inector 20 SC (a.m. hlorantraniliprol), 0,016-0,02 l/ha, karenca 14 dana
– Zakon (a.m. hlorantraniliprol), 200-300 ml/ha, karenca 14 dana

U pojedinim zasadima uočeno je prisustvo tripsa. Ukoliko se pregledom registruje prisustvo ovih štetočina preporučuje se primena insekticida Exirel koji će delovati i na tripsa.

Video materijal o načinu utvrđivanja prisustva kalifornijskog cvetnog tripsa u usevima i zasadima možete pogledati OVDE.

U fazama sazrevanja plodovi bresaka i nektarina su osetljivi na infekciju od strane gljiva prouzrokovača različitih vrsta truleži ploda (Monilinia spp.). U zasadima se uočavaju prisutni plodovi sa simptomima truleži kao posledica veoma povoljnih vremenskih uslova (česte padavine i povoljne temperature) za razvoj ovih patogena u prethodnom periodu. S obzirom da se, u zavisnosti od regiona najavljuju padavine, koje mogu stvoriti nove povoljne uslove za infekcije ovim patogenima, preporučuje se primena nekog od registrovanih fungicida:

– Geoxe 50 WG (a.m. fludioksonil), 0,4-0,45 kg/ha, karenca 3 dana
– Flux (a.m. fludioksonil), 1 l/ha, karenca 3 dana
– Akord, Lira, Oligosan 25 EC (a.m. tebukonazol), 0,5 l/ha, karenca 7 dana
– Embrelia 140 sc (a.m. izopirazam+difenokonazol), 0,1%, karenca 7 dana
– Switch 62,5 wg (a.m. ciprodinil+fludioksonil), 0,08-0,1%, karenca 14 dana

Svi navedeni štetni organizmi, pojedini tripsi, breskvin smotavac i pojedine vrste truleži iz roda Monilinia su u nekim zemljama gde se izvozi naše voće karantinske vrste, tako da bi svi koji su orijentisani ka izvozu trebalo da obrate posebnu pažnju na njihovo suzbijanje.

Prilikom primene pesticida obavezno bi trebalo voditi računa o karenci primenjenih preparata. U zasadima bresaka i nektarina u kojima je breba u toku ili se ona očekuje u narednim danima nikako ne bi trebalo sprovoditi hemijske mere zaštite.

Pročitajte još:

 

Preuzmite našu Android aplikaciju sa Google Play Store.

Tagovi:

Pročitajte još: