Bolesti božićne zvezde

Božićna zvezda (Euphorbia pulcherrima) pripada porodici Euphorbia ili mlečika. Poreklom je iz Južne Amerike gde raste na otvorenom kao žbun visine do 2 m. Kod nas se gaji u saksijama kao ukrasna biljka.

Najčešće bolesti koje se javljaju na božićnoj zvezdi su trulež korena, trulež vrata korena i trulež bazalnog dela stabla koje izazivaju zemljišne fitopatogene gljivice kao što su Pythium ultimum, Rhizoctonia solani, Botrytis cinerea i Phytophtora sp.

Infekcije gljivicom Pythium ultimum najčešće su rano u jesen u vreme ukorenjavanja reznica, ali i kasnije. Jače razvijene reznice venu i uginjavaju. Na starijim biljkama zaraženi korenovi su tamnosmeđe boje, dok zaražene biljke na dnevnim temperaturama često uvenu ali se tokom noći oporave. Ako duže prežive, prerano cvetaju i gube listove. Mere suzbijanja se sastoje od uklanjanja obolelih biljaka i korišćenje fungicida na bazi propamokarb-hidrohlorida (PREVICUR 607-SL).

Rhizoctonia solani se javlja na starijim biljkama, na kojima izaziva lisnu pegavost ili rak stabljike. Donji deo stabljike postaje tamnosmeđ i sasuši se. Na listovima nastaju suve smeđe pege nepravilnog oblika. U uslovima povišene temperature i visoke relativne vlažnosti vazduha na pegama se razvija svetlosmeđi plih, najčešće na stabljici neposredno iznad zemlje. Stabljike na kojima se razvijaju smeđe lezije najčešće uvenu. Razvoju bolesti pogoduju umerena temperatura i visoka reletivna vlažnost vazduha. Zaštita se sastoji od uklanjanja obolelih biljaka i prskanja jednim od fungicida na bazi propamokarb-hidrohlorida (PREVICUR 607-SL).

Siva plesan, koju uzrokuje Botrytis cinerea, javlja se u svim razvojnim fazama biljke, ali najosetljivije su potpuno razvijene biljke spremne za prodaju. Simptomi se javljaju u vidu smeđih pega na obodu listova i na braktejama. Na pegama se vremenom razvije sivkasta prevlaka od reproduktivnih organa gljive. Ova bolest se redovno javlja u staklenicima gde nije dobro regulisano provetravanje. Infekciji pogoduje vrlo visoka relativna vlažnost vazduha (viša od 90 %), dok temperatura nije bitna, dobro se razvija u rasponu od 1 do 30 stepeni. Zaštita se zasniva na redovnom provetravanju u cilju snižavanja relativne vlage. Hemijsko suzbijanje se sastoji od korišćenja fungicida na bazi fenheksamida (TELDOR 500-SC).

Phytophthora nicotianae prouzrokuje propadanje starijih biljaka. Prvo se javljaju simptomi na korenu koji dobije mrku boju. Na bazalnom delu stabljike razviju se purpurno crne, vlažne lezije, koje se brzo šire sa stabljike na brakteje koje uvenu. Na listovima tih stabljika u početku nastaju male uglaste suve sivosmeđe pege, koje ubrzo zahvate veće površine lista. Peteljke pocrne, a listovi ostaju da vise na stabljici. Gljiva se razvija u uslovima povećane temperature iznad 30 stepeni i vrlo visoke relativne vlažnosti vazduha. Širi se zaraženom zemljom, vodom i zaraženim biljnim materijalom. Zaštita se sastoji od uklanjanja obolelih biljaka, korišćenje sterilnog supstrata, umerenog zalivanja. Hemijsko suzbijanje se sastoji od preventivnog zalivanja nekim od fungicida, npr. na bazi propamokarb-hidrohlorida (PREVICUR 607-SL).

Pročitajte još:

 

Preuzmite našu Android aplikaciju sa Google Play Store.

Tagovi:

Pročitajte još: