Bespovratna sredstva za energetsku sanaciju za 176 korisnika sa teritorije Grada Sombora

gradsko veće
SOMBOR – Gradsko veće Grada Sombora održalo je sednicu na čijem Dnevnom redu se našlo 15 tačaka.

Između ostalog, članovi Veća prihvatili su ponudu Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture za program mera zaštite arheološkog lokaliteta „Pustara“ – prva faza radova. Prva faza imaće za cilj utvrđivanje arheoloških radova koji se obavljaju na lokalitetu koji se nalazi na trasi izgradnje puta Stapar – Sivac i sastoje se od skidanja humusa u dužini od 400m, za šta je Grad obezbedio sredstva u iznosu od 3.418.000,00 dinara. Nakon izvedene prve faze utvrdiće se obim arheoloških radova koji treba da se izvrše na lokalitetu u sklopu druge faze, a druga faza predstavljaće iskopavanje svih arheoloških objekata, sakupljanje materijala, snimanje i dokumentovanje, prema važećim pravilnicima.

Takođe, prihvaćen je i predlog Komisije za raspodelu sredstava po Konkursu za dodelu sredstava za nabavku novih pčelinjih društava i opreme za pčelarstvo, te će Grad Sombor dodeliti sredstva za 21 poljoprivrednog proizvođača koji se bave uzgojem pčela na teritoriji Grada Sombora.

Članovi Gradskog veća prihvatili su predlog Komisije za dodelu bespovratnih sredstava krajnjim korisnicima za sprovođenje mera energetske sanacije. Prema ovom predlogu, Grad Sombor dodeliće sredstva za 176 korisnika koji će u svojim domovima sprovesti neku od mera energetske sanacije, među koje spada: zamena spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača sa odgovarajućim termičkim svojstvima prema negrejanim prostorijama, za porodične kuće i stanove; postavljanje i nabavka materijala za termičku izolaciju zidova, podova na tlu i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom prostoru, osim termičke izolacije za tavanicu i ispod krovnog pokrivača za porodične kuće; postavljanje i nabavka materijala za termičku izolaciju tavanice i ispod krovnog pokrivača za porodične kuće; nabavka i instalacija kotlova na prirodni gas, grejača prostora, ili zamena postojećeg grejača prostora (kotao ili peć) efikasnijim, za porodične kuće i stanove; nabavka i instalacija kotlova na biomasu (drvni pelet, briket, sečka), grejača prostora, ili zamena postojećeg grejača prostora (kotao ili peć) efikasnijim, za porodične kuće i stanove; zamena postojeće ili ugradnja nove cevne mreže, grejnih tela-radijatora i pratećeg pribora za porodične kuće i stanove; nabavka i ugradnje toplotnih pumpi i prateće instalacije grejnog sistema (grejač prostora ili kombinovani grejač) za porodične kuće; kao i nabavka i ugradnje solarnih kolektora u instalaciju za centralnu pripremu potrošne tople vode za grejanje sanitarne potrošne tople vode i prateće instalacije grejnog sistema za porodične kuće.

Na 128. sednici, data je saglasnost na Prve izmene i dopune posebnog finansijskog programa korišćenja sredstava iz budžeta Grada Sombora za JKP „Vodokanal” Sombor za 2022. godinu. Izmene su donete jer planirano povlačenje sredstava nije realizovano u planiranom kvartalu, već su sredstva za subvencionisanje planirane kupovine novog vozila kanal-džet povučena u narednom kvartalu. Takođe, Gradsko veće prihvatilo je predlog za zaključenje ugovora sa „Vodokanalom“ za izradu priključaka na vodovodnu i kanalizacionu mrežu i to za vodovodni i kanalizacioni priključak za javnu česmu u ulici Gruje Dedića, kanalizacioni priključak za Srednju medicinsku školu „Dr Ružica Rip“ i Srednju školu „Sveti Sava“ u Podgoričkoj ulici, vodovodni i kanalizacioni priključak za javnu česmu u ulici Dušana Ćubića, kanalizacioni priključak za zgradu Doma kulture na Bukovcu, vodovodni priključak za Malo pravoslavno groblje  u ulici Vase Pelagića i kanalizacioni priključak za Malo katoličko groblje u ulici Ivana Gorana Kovačića u Somboru.

Veće je prihvatilo predlog Pravilnika o trećim izmenama i dopunama Pravilnika o posebnim parkiralištima na teritoriji Grada Sombora, gde se u parkirališta kojim upravlja, koristi i održava JKP „Parking servis Sombor“ u prvu zonu dodaje novoizgrađeni parking na Staparskom putu od Venca do ulice Samka Radosavljevića, a u treću zonu nastavak parkinga od Samka Radosavljevića. Ujedno je prihvaćena informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti javnih komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Sombor za period od 1. januara do 30. septembra 2022. godine, a prihvaćen je i predlog za zaključenje ugovora sa JKP „Prostor“ za vršenje stručnog nadzora na izvođenju radova na izradi otresišta na atarskim putevima na području Grada Sombora.

Pročitajte još:

 

Preuzmite našu Android aplikaciju sa Google Play Store.

Tagovi:

Pročitajte još: