Bačka Palanka raspisala konkurs za stipendije učenicima i studentima romske nacionalnosti

bačka palanka-opština
BAČKA PALANKA – Opština Bačka Palanka raspisala je konkurs za dodelu stipendija učenicima i studentima romske nacionalne zajednice u školskoj 2023/24 godini.

Konkurs je raspisan na osnovu Lokalnog akcionog plana i Pravilnika o uslovima i kriterijumima za dodelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima romske nacionalne zajednice.

Na konkursu mogu da učestvuju učenici srednjih škola i studenti koji nisu korisnici stipendija kod drugih državnih insticucija i koji imaju državljanstvo Republike Srbije i prebivalište na teritoriji opštine Bačka Palanka. Za stipendiju mogu da konkurišu samo učenici i studenti koji prvi put upisuju razred ili godinu studija u državnim srednjim školama, višim školama i fakultetima. Uslov je i da srednjoškolci imaju najmanju prosečnu ocenu 3.00, što je uslov i za stipendije za studente koji su upisali prvu godinu studija. Studenti starijih godina da bi konkurisali moraju da imaju prosečnu ocenu sedam iz prethodne godine studija.

Uz prijavu na konkurs kandidati moraju da dostave, potvrdu da redovno pohađaju nastavu, izjavu da nisu korisnici stipendije po istom osnovu, potvrdu da su pripadnici romske nacionalne zajednice. Učenici prvog razreda srednje škole treba da dostave fotokopiju svedočanstva osmog razreda osnovne škole, a učenici od drugog do četvrtog razreda dostavljaju fotokopiju svedočanstva prethodnog razreda srednje škole. Brucoši moraju da dostave fotokopiju svedočanstva IV razreda srednje škole, a studenti narednih godina studija dostavljaju uverenje više škole/fakulteta o prosečnoj oceni na prethodnoj godini studija. Neophodno je dostaviti original ili fotokopija Uverenja o državljanstvu i potvrdu o prebivalištu.

Prijave na Konkurs podnose se u zatvorenoj koverti lično, u zgradi Opštinske uprave opštine Bačka Palanka,ulica Kralja Petra I br.16 u kancelariji br.5 ili poštom na adresu: Opština Bačka Palanka,ulica Kralja Petra I br. 16, 21400 Bačka Palanka, sa naznakom: Za dodelu stipendija učenicima i studentima romske nacionalne zajednice na teritoriji opštine Bačka Palanka za školsku 2023/24 godinu (za kancelariju br. 5).

Konkurs traje do 22. decembra, a detalji konkursa objavljeni su na zvaničnom sajtu opštine:

https://backapalanka.rs/2023/12/06/konkurs-za-dodalu-stipendija-ucenicima-i-studentimaromske-nacionalne-zajednice-na-teritoriji-opstine-backa-palanka-u-skolskoj-2023-2024-godini/

Pročitajte još:

 

Preuzmite našu Android aplikaciju sa Google Play Store.

Tagovi:

Pročitajte još:

Search
Close this search box.