Akcioni plan za podizanje poverenja u pravosudni sistem

BEOGRAD – Vlada Srbije usvojila je na današnjoj sednici Akcioni plan za sprovođenje strategije razvoja pravosuđa za period 2020 – 2025. godine, u periodu od 2022. do 2025. godine, kojim se omogućava dalje jačanje države, dostupnosti pravde i pravne sigurnosti u svrhu kvalitetnog i efikasnog ostvarivanja zaštite prava i sloboda građana i podizanja nivoa poverenja u pravosudni sistem.

Ovaj operativni dokument sadrži mere za sprovođenje ciljeva planiranih u Strategiji, a koje se odnose na jačanje nezavisnosti i samostalnosti, nepristrasnosti, odgovornosti, stručnosti i efikasnosti pravosuđa, kao i razvoj e-pravosuđa.

Na sednici je usvojen Zaključak kojim se odobrava izvoz merkantilne pšenice i merkantilnog kukuruza pravnim licima koji ove proizvode izvoze u Republiku Italiju, na osnovu ugovora zaključenih pre stupanja na snagu Odluke o privremenoj zabrani izvoza osnovnih poljoprivredno- prehrambenih proizvoda bitnih za stanovništvo.

Vlada je procenila da izvoz merkantilne pšenice neće izazvati poremećaje u funkcionisanju poljoprivredno-prehrambenog sektora naše zemlje i neće ugroziti prehrambenu sigurnost stanovništva, a doprineće izgradnji poverenja i očuvanju dobrih trgovinskih odnosa u regionu.

Doneta je i odluka o sticanju statusa instituta od nacionalnog značaja za Institut za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu za obavljanje istraživanja u oblasti biotehničkih nauka – poljoprivreda i biotehnologija, a u cilju daljeg razvoja i unapređenje opšteg fonda znanja, podizanje tehničko-tehnološkog nivoa, valorizovanje rezultata istraživanja i širenje naučnih saznanja, obrazovanje i osposobljavanje kadrova za naučno-istraživački rad.

Na sednici je donetal i Odluka o utvrđivanju godišnjeg plana obrazovanja odraslih za 2022. godinu nakon što je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, preko školskih uprava, od autonomne pokrajine, jedinica lokalne samouprave, privrednih komora, udruženja poslodavaca, reprezentativnih sindikata i drugih subjekata prikupilo potrebne podatke.

Planom su utvrđene prioritetne obrazovne i radne oblasti i aktivnosti obrazovanja odraslih, pri čemu se vodilo računa o potrebama tržišta rada, racionalnom korišćenju postojećih obrazovnih kapaciteta, broju kandidata, odnosno polaznika obrazovanja, razvojnim specifičnostima poj edinih područja, ciljevima i principima obrazovanja odraslih.

Vlada je odlučila o promeni naziva Narodnog muzeja u Beogradu u Narodni muzej Srbije, a na osnovu njegove uloge kao centralne ustanove za zaštitu muzejske građe na teritoriji Republike.

Preuzmite našu Android aplikaciju sa Google Play Store.

Tagovi:

Pročitajte još: