Advokati danas i sutra u potpunoj obustavi rada

BEOGRAD – Advokati u Srbiji danas i sutra biće u obustavi rada, i neće postupati u svim postupcima pred sudovima i drugim organima bez izuetka, a iz protesta povodom dopune pravnog stava Vrhovnog kasacionog suda (VKS) u vezi naplate troškova obrade kredita.

Obustava se odnosi na sve postupke, uključujući i tzv. pritvorske predmete, postupke prema maloletnicima i postupke po privremenim merama, navodi se u odluci Advkatske komore Srbije (AKS).

Dodaje se da u toku obustave rada advokati mogu da sačinjavaju pismene podneske koji su vezani za rok i u situaciji kada bi stranka izgubila pravo na podnošenje pravnog sredstva ili bi joj bila naneta nenadoknadiva šteta.

U obrazloženju ove odluke navodi se da je jedini krivac za ovu odluku VKS, čijeje Gradansko odeljenje 16. septembra usvojilo i objavilo Dopunu pravnog stava o dozvoljenosti ugovaranja troškova kredita, kojoj se advokatura protivi.

“Obustavom rada advokati Srbije izražavaju najoštrije protivljenje objavljenoj dopuni pravnog stava kojom se na direktan način narušava pravna sigurnost građana Republike Srbije, a obrazloženje dopune stava zbog svoje nejasnoće stvara mogućnost različitih tumačenja i odluka nižestepenih sudova”, navodi se u odluici AKS.

Komora upozorava da je dopuna pravnog stava VKS u suprotnosti sa dosadašnjom praksom ovog suda i obrazloženjima revizijskih odluka.

Takođe, tvrdi da je suprotna stavu usvojenom na sednici Građanskog odeljenja VKS 16. marta ove godine u kome se ističe da “kada banka u postupku odobravanja kredita korisniku prezentuje obračun naknade troškova obrade kredita kroz efektivnu kamatnu stopu, tada ugovaranje njihove otplate kroz zadržavanje dela sredstava u trenutku puštanja kredita u tečaj predstavlja povredu načela savesnosti i poštenja”.

Ovakvo postupanje VKS, prema stavu Komore, ne obezbeđuje jednakost građana pred sudom, već narušava Ustavom zajemčeno pravo na jednaku pravnu zaštitu.

AKS je, kako se navodi u saopštenju, odluku o obustavi rada donela kako bi se još jednom javnost, građani i državni organi upozorili na problem neujednačenosti sudske prakse VKS koji izmenama i dopunama svojih stavova, koji nisu izvor prava, utiču na neravnopravnost građana u ugovornim odnosima sa bankama u postupku odobravanja kredita.

Sa druge strane, Vrhovni kasacioni sud je nedavno saopštio da se u javnosti pogrešno interpretira dopuna stava sednice Građanskog odeljenja tog suda u vezi sa troškovima obrade kredita, ističući da on nije izmenjen u odnosu na stav iz 2018. godine.

Navodi se da je taj stav dopunjen objašnjenjem o dometu njegove primene i rezultat je nesaglasnosti sudova u njihovim odlukama i obrazloženjima kao i potrebe ujednačavanja sudske prakse.

Tagovi:

Pročitajte još: