50 miliona za sistem upravljanja komunalnim otpadom za šest opština u Vojvodini

NOVI SAD – Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine na osnovu sprovedenog javnog konkursa za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine u 2022. godini za finansiranje i sufinansiranje izrade tehničke dokumentacije i  izgradnje transfer stanica i reciklažnih dvorišta sa ciljem unapređenja sistema upravljanja komunalnim otpadom opredelio je sredstva za šest opština.

Opšti cilj javnog konkursa je podrška jedinicama lokalne samouprave na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u realizaciji projekata iz oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja – unapređenje sistema upravljanja komunalnim otpadom. Program integrisanog upravljanja komunalnim otpadom hemikalijama i biocidnim proizvodima.

Ukupan iznos planiranih sredstava za dodelu po ovom javnom konkursu je 50.000.000,00 dinara. Konkurs je sproveden u šest opština: Adi, Bečeu, Novoj Crnji, Apatinu, Subotici, Bačkom Petrovacu i Žablju.

Svečano potpisivanje ugovora održaće početkom decembra u zgradi Pokrajinske vlade

Zbog sve većih količina i štetnosti po okolinu, otpad se smatra jednim od najznačajnijih ekoloških problema savremenog sveta. Čovek je svojim aktivnostima odlučujući činilac u promeni životne sredine. Komunalni čvrsti otpad po definiciji uključuje otpad iz domaćinstva kao i drugi otpad koji je zbog svoje prirode i sastava sličan otpadu iz domaćinstva. S obzirom da većinu komunalnog otpada čini otpad nastao u domaćinstvima, njegovo generisanje je povezano sa stilom života.

 

Foto: balkangreenenergynews.com

 

Za upravljanje čvrstin komunalnim otpadom glavnu odgovornost ima lokalna vlast. To je kompleksan zadatak, koji zahteva odgovarajuće organizacione kapacitete i saradnju između brojnih zainteresovanih strana u privatnom i javnom sektoru. Prilikom izrade plana upravljanja komunalnim otpadom potrebno je obezbediti aktivno učešće javnosti u svim fazama donošenja odluka i u procesu usvajanja dokumenata, saglasno principima Arhuske konvencije. Lokalni plan upravljanja otpadom mora biti usaglašen sa Nacionalnom strategijom upravljanja otpadom Republike Srbije.

KOMDEL je napravio i projekciju cena osnovnih komunalnih usluga u regionu Zapadnog Balkana na bazi procene realne kupovne moći stanovništva. Projekcija govori da bi cene trebalo da se povećaju 70 odsto u narednih tri do pet godina.

 

Foto: balkangreeenenergynews.com

 

Pročitajte još:

 

Preuzmite našu Android aplikaciju sa Google Play Store.

Tagovi:

Pročitajte još: