Digitalna proizvodnja u Srbiji sve više uzima maha

Digitalna proizvodnja u Srbiji sve više uzima maha, a najveće zasluge za to pripadaju Institutu „Biosens“. U saradnji sa nadležnim institucijama, u Novom Sadu je promovisan projekat „Optimizacija mesta i broja uzoraka zemljišta uz pomoć digitalnih tehnologija“. Zahvaljujući „Biosensu“, tačnije platformi „Agrosens“ put do kvalitetne poljoprivredne proizvodnje znatno je kraći, efikasniji i profitabilniji. Primenjujući najnovija … Continue reading Digitalna proizvodnja u Srbiji sve više uzima maha